wszystkie filtry
Filtry

(10)

Avatar

Agnieszka Ortman

Konsultacja online

Psycholog

Psychodietetyk

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Witam serdecznie! 
Jestem psychologiem po studiach magisterskich o specjalizacji psychologia stosowana. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Krzysztofa Czumy na Oddziale Psychiatrycznym IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i z zaburzeniami osobowości. Wolontariaty opierały się na interakcji społecznej, przeprowadzaniu rozmów i wywiadów diagnostycznych, które w dalszym ciągu predysponowały do udzielenia wsparcia. 
Po ukończeniu studiów odbyłam szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania w stopniu I (RTZI), z pomocą którego na co dzień pracuję z pacjentami, interesuję się również metodą ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), która niezmiennie pomaga mi w pracy z klientami. Dodatkowo jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki. 
Obecnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Katowicach oraz w szkole średniej, gdzie z powodzeniem realizuje się jako psycholog, udzielając pomocy profesjonalnej poprzez kontakty indywidualne oraz zajęcia grupowe. Jestem poddawana regularnej superwizji. 

Zapraszam serdecznie do kontaktu osoby, które mają trudności z:
- nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów z innymi, 
- negatywnymi przekonaniami odnośnie siebie, swojej przeszłości, przyszłości i świata utrudniającymi prowadzenie satysfakcjonującego życia, 
- nieprzystosowawczymi schematami zachowania rządzącymi codziennością, 
- nadmiarem negatywnych emocji,
- odczuwaniem nadmiernego i niadekwatnego lęku w sytuacjach codziennych i nie tylko.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Psycholog na codzień pracujacy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/ opiekunami. Posiada wieloletnie doswiadczenie takze w pracy z rodzinami zastepczymi i adopcyjnymi. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Gabriela Nowicka

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Psycholog kliniczny

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. W zawodzie pracuje od 7 lat. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Swoją pracę poddaję stałej superwizji aby zapewnić profesjonalizm i jak najlepszą jakość pracy psychoterapeutycznej. Swoją ofertę kieruję do osób będących w kryzysie jak i dla tych którzy chcą lepiej poznać siebie. Oferuję psychoterapię polegającą na stworzeniu warunków do bezpiecznego odkrywania i zmiany tego co przysparza trudności. Jeśli zatem:

 • -chcesz lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje zachowania, emocje, myśli 
 • -masz problem lub cierpisz z powodu samooceny
 • -doświadczasz objawów lękowych, nerwicowych, o podłożu psychosomatycznym
 • -doświadczasz depresji, osamotnienia, izolacji
 • -cierpisz na zaburzenia osobowości 
 • -pragniesz świadomie kierować swoim życiem, wchodzić w zadowalające związki 
 • -pochodzisz z rodziny alkoholowej lub przemocowej i w związku z tym doświadczasz życiowych trudnosci
 • -borykasz się z problemem uzależnienia od substancji bądź czynności
 • Dla par jeśli:
 • -przezywacie trudności w komunikacji, wzajemnym zrozumieniu 
 • -przezywacie szeroko rozumiany kryzys
 • -borykacie się ze stratą 
 • Zapraszam. 
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Jestem dyplomowanym psychologiem, uczestniczę w całościowym kursie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym.  Kurs ten jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Odbyłam staże jako psycholog w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Areszcie Śledczym.

Uczestniczyłam w szkoleniu przygotowującym do podjęcia pracy psychoterapeuty uzyskując wiedzę z zakresu psychoterapii oraz współuczestniczyłam w treningach grup balintowskich. Brałam udział w szkoleniach skupiających się na tematyce całościowych zaburzeń rozwoju ASD.

Doświadczenie zawodowe które zdobywałam w tak wielu miejscach, miały zróżnicowany charakter pracy psychologa jak i potrzeb osób, którym udzielałam pomocy. Tak różnorodne podejście umożliwiło mi w sposób elastyczny oraz właściwy dostosować techniki pracy do trudności jakie wnosił pacjent.

Pracuję z osobami zmagającymi się między innymi z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, objawami psychosomatycznymi czy trudnościami w relacjach międzyludzkich. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.Ze swojej strony gwarantuję pomoc w warunkach życzliwości i zrozumienia. W pracy istotne jest dla mnie indywidualne podejście do klienta – wspólnie ustalamy cel i metody naszej pracy. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Joanna Jałowiec

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie (kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuję w zawodzie od 2011 roku. 
Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz korzystanie z superwizji.
Bliskie jest mi psychodynamiczne i systemowe rozumienie pacjenta.

W relacji terapeutycznej najważniejsze dla mnie jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, w której osoba korzystająca z terapii może poznawać siebie, swoje potrzeby, sposoby interpretowania doświadczeń i nawiązywania relacji społecznych.

Zapraszam do kontaktu

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Marcin Żekoński

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Ericksonowski
 • Integratywny
Nurt:
 • Ericksonowski
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz terapeutą z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi doznającymi kryzysu psychicznego. Prowadzę diagnozę i terapię pacjentów m.in. ze schizofrenią, Chorobą Afektywną Dwubiegunową, z zaburzeniami lękowymi, depresją czy zaburzeniami osobowości. Współpracowałem z Centrum Psychiatrii im. K. Czumy w Katowicach, gdzie prowadziłem konsultacje indywidualne pacjentów z obszaru diagnostyki psychologiczno-klinicznej. Obecnie pracuję w gabinecie prywatnym oraz w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie prowadząc konsultacje, diagnozy i terapie zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych - indywidualne oraz par i małżeństw. Uczestniczę także w różnego rodzaju kursach i szkoleniach podnosząc swoje kompetencję, jestem w trakcie kursu psychoterapii prowadzącego do uzyskania cetryfikatu PTP. Pracuję głównie w podejściu systemowym (systemowo - ericksonowskim) oraz nurcie integracyjnym, co oznacza także indywidualne podejście do każdego klienta. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Korzyści, o których mówią klienci podczas pracy ze mną, to między innymi: zmniejszenie lub całkowite ustanie objawów, z którymi się zgłosili; obniżenie poziomu lęku; ustanie (a w pierwszej kolejności zmniejszenie) objawów psychosomatycznych; umiejętność rozpoznawania emocji oraz własnych potrzeb; polepszenie samopoczucia.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Anna Murawska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psychodietetyk

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog sportu

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem dyplomowanym psychologiem, w trakcie 4 letniej certyfikacji na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. W pracy terapeutycznej korzystam z technik poznawczo-behawioralnych, elementów Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i zaangażowania oraz dialogu motywującego.  Specjalizuje się w terapii indywidualnej młodzieży oraz dorosłych.

Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O tytuł psychoterapeuty, po skończeniu 4-letniego kursu ubiegać się będę z ramienia Szkoły Psychoterapii Crescentia w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już na studiach i zdobywam, cały czas podnosząc swoje kwalfikacje. Podczas studiów odbyłam praktyki w krakowskich klubach sportowych z dziećmi i młodzieżą uprawiającą sport do specjalności psycholog sportu. Brałam udział w badaniach grantowych z psychologii sądowej, prowadząc zespół badawczy, jak również w interdyscyplinarnych badaniach w Instytucie Psychologii i Akademii Wychowania Fizycznego na temat wpływu wysiłku fizycznego na procesy poznawcze. W kolejnych latach zajmowałam się psychoedukacją i psychodietetyką w krakowskich fundacjach skierowanych do młodzieży, studentów jak również seniorów. Aktualnie prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla seniorów “Aktywny senior” w Fundacji Ukryte Skrzydła w Krakowie. Byłam również prelegentką w wykładzie “Psychologia Fitnessu” w ramach cyklu “Science First”, realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Stowarzyszenie All In UJ i Instytut Psychologii UJ.

W terapii specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami odżywiania oraz chorobami metabolicznymi w których psychodietetyka i psychoedukacja podnoszą komfort życia. Współpracuje terapeutycznie oraz psychodietetycznie z osobami, które pragną zmienić swoje codzienne nawyki, również żywieniowe. Pracuje również z młodzieżą i dziećmi uprawiającymi sport. Lecze problemy z bezsennością stosując techniki terapii CBT oraz aplikację GoodSleeper.
W codziennej pracy zajmuje się również zaburzeniami nastroju, lękami i fobią, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi jak i wsparciem oraz poradnictwem psychologicznym.

Będąc odpowiedzialna za tytuł magistra psychologii, nie przerywam podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania doświadczenia zawodowego. Regularnie uczestniczę w kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i psychoterapii.

Ze swojej strony mogę obiecać stworzenie na sesjach atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, ułatwiających pokonywanie trudności.

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Krzysztof Feliksiak

Konsultacja online

Psycholog

Psychotraumatolog

  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Specjalizuję się w diagnozie i terapii osób dorosłych po doświadczeniach traumatycznych, z rozpoznaniem PTSD, CPTSD, zaburzeń dysocjacyjnych, powikłanej żałoby lub innych trudności psychologicznych w następstwie traumy jednozdarzeniowej bądź przewlekłej. W pracy korzystam z podejścia EMDR, terapii poznawczo-behawioralnej i ekspozycyjno-narracyjnej.

 

Doświadczenie traumatyczne – to sytuacja konfrontacji ze śmiercią, poważnych
obrażeń ciała lub nadużycie seksualne (bądź zagrożenie wystąpienia któregoś z tych), którego doświadczyli Państwo na sobie, bądź byli świadkami. To może też być informacja o nagłej śmierci bliskiego krewnego, przyjaciela lub informacja o traumie bliskiego. Takie sytuacje to np. napaść, przetrzymywanie, wypadek komunikacyjny, narażenie na działania wojenne, doświadczenie przemocy fizycznej, przemoc seksualna lub narażenie na taką przemoc, kataklizmy, widok kogoś doświadczającego traumy. Zawody częściej narażone na traumę to policjanci, wojskowi, ratownicy medyczni i strażacy.

 

Co może wskazywać na  PTSD:

– nawracające i mimowolne wspomnienia traumatycznego zdarzenia, sny związane z doświadczonym niebezpieczeństwem, wrażenie jakby to się działo jeszcze raz z poczuciem odłączenia się od siebie lub świata, wzbudzenie fizjologiczne na sygnały przypominające to zdarzenie

– unikanie lub próby unikania obiektów, miejsc, rozmów, ludzi, które mogą przywoływać to zdarzenie

– zauważyli Państwo zmiany na gorsze w postrzeganiu siebie samego, obwinianie siebie, zmniejszenie zainteresowania w ważnych czynnościach, poczucie odseparowania od innych, niezdolność do wyrażania radości, zadowolenia lub miłości

– zwiększenie lub pojawienie się od momentu zdarzenia drażliwości, nadmiernej czujności, wzmożone reakcje zaskoczenia, problemy z koncentracją lub problemy ze snem

 

Przyjmuję stacjonarnie w Katowicach, Krakowie i online. W celu umówienia wizyty zapraszam do kontaktu telefonicznego lub emailowego.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Magdalena Mentel

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w podejściu integracyjnym. Studiowałam psychologię o specjalności klinicznej i sądowej. Po ukończeniu studiów kontynuowałam pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach pracy psychologicznej. Zajmowałam się prowadzeniem grup wsparcia, warsztatów umiejętności społecznych, prowadziłam indywidualne wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla osób mających trudności ze znalezieniem motywacji, mającymi trudności w kontaktach międzyludzkich, przewlekle psychicznie chorych lub opuszczających zakłady karne. Mnogość problematyki z którą przyszło mi pracować pozwala mi spojrzeć z różnych perspektyw na trudności z jakimi człowiek musi mierzyć się na co dzień. Do każdej osoby, z którą pracuję podchodzę indywidualnie, stawiając na pierwszym miejscu otwartość i empatie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Paulina Psonak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Neuropsycholog

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w prywatnym gabinecie w Katowicach.

 

Ukończyłam 5- letnie studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i jestem w trakcie 4 letniego specjalistycznego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 

Zaraz po zakończeniu nauki rozpoczęłam pracę jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu, w którym pracowałam ok. 4 lata - moim głównym zadaniem była pomoc psychologiczna, obejmująca terapię wpierającą a także diagnozę psychologiczną oraz neuropsychologiczną, wraz z terapią funkcji poznawczych. Aktualnie pracuję w Psychomedic.pl, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz zajmuję się diagnozą psychologiczną, neuropsychologiczną oraz diagnozuję ADHD oraz zespół Aspergera. 

Dodatkowo we współpracy z neurochirurgiem zajmowałam się śródoperacyjnym badaniem neuropsychologicznym u pacjentów z guzem mózgu.
 

Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz diagnozę ADHD i neuropsychologiczną.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09