wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Maria Ochota

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Nurt:
  • Integratywny
  • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
  • Integratywny
  • Poznawczo-behawioralny
    Rodzaj terapii:
  • Indywidualna

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia, przygotowującym się co certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Jestem pedagogiem rewalidacyjnym, oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach m.in. w oddziale neuro-psychiatrii dziecięcej, w szkołach podstawowych, w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w Polskim Związku Głuchych. 
Biegle posługuję się językiem migowym. 

pokaż więcej
  • Brak wolnych terminów
Sa28.11
Dziś29.11
Jutro30.11
Tu1.12