wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Katarzyna Jadwiga Lewińska

Konsultacja online

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
  • Humanistyczny
Nurt:
  • Humanistyczny
    Rodzaj terapii:
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Dla par
  • Rodzinna
  • Indywidualna

Nazywam się Katarzyna Jadwiga Lewińska. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, rodzin i pracy z grupami pod stałą superwizją. W programie licencyjnym IPP jestem od grudnia 2016 roku.

W ramach szkolenia w Instytucie Psychologii Procesu uczestniczyłam w rocznym kursie pracy ze snami, jako jednym z przejawów procesu - doświadczenia człowieka oraz w kursie poświęconym świadomemu używaniu rangi przez terapeutę i klientów w relacji terapeutycznej - Siła i Moc. Uczestniczyłam także w seminarium "Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę." w ujęciu psychodynamicznym. Swoją pracę superwizuję u dyplomowanych nauczycieli i praktyków psychologii procesu. 

Interesuje mnie drugi człowiek, jego potencjał i droga rozwoju, stany, jakie pojawiają się w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zmiany. 

Chcę towarzyszyć Ci na Twojej ścieżce i pomóc Ci odkryć znaczenie tego, co Ci się przydarza. Chcę być, gdy masz swój moment zrozumienia siebie i otaczającego Cię świata.

--------------------------

Podstawowe zasady kontraktu psychoterapeutycznego:

1. Sesja indywidualna trwa 55 min i kosztuje 120 zł. Sesja pary lub małżeńska kosztuje 150 zł. O podniesieniu stawek za sesję terapeutka poinformuje z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

2. Jeśli Klient/ka się spóźnia, terapeutka nie przedłuża sesji.

3. Bezkosztowe odwołanie lub przełożenie sesji jest do 24 godzin przed sesją.

4. Odwołanie sesji w czasie krótszym niż 24 godziny oznacza pełną płatność za sesję.

5. Długość trwania całego cyklu terapii jest uzgadniana indywidualnie.

6. Terapeutka uprzedza o planowanych przerwach w terapii. Jeśli Klient/ka chce w tym czasie skorzystać z sesji u innego terapeuty to jest to możliwe w uzgodnieniu z terapeutką prowadzącą.

7. Klient/ka nie może być w terapii u innego terapeuty w tym samym czasie.

8. Terapeutkę obowiązuje tajemnica. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Klienta/Klientki lub osoby trzeciej albo sytuacja określona prawem. Terapeutka nie udziela też informacji rodzinie. Pacjenta nie obowiązuje dyskrecja. Konsultacje dzieci i młodzieży odbywają się za zgodą rodziców. Tu także to, co młodzi klienci przekazują terapeutce jest objęte tajemnicą i może być wyjawione tylko za zgodą i w obecności dziecka.

9. Terapeutka superwizuje swoją pracę u Dyplomowanego Superwizora Instytutu Psychologii Procesu.

10. Terapeutka pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu etycznego Instytutu Psychologii Procesu.

Rocznik 1985

Zapraszam do kontaktu :)

podrodze.psychoterapia@gmail.com

tel. 608 550 238

czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10