wszystkie filtry
Filtry

(3)

Avatar

Agnieszka Nowak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, diagnostą (ukończyłam podyplomowe studia z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Swoje doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Całodobowym oraz Dziennym, w Fundacji Non-Licet oraz Dolnośląskim Centrum Alzheimerowskim. Współpracuję także z Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem, prowadząc badania związane ze zmianą zachowań zdrowotnych wśród osób dorosłych i dzieci. Obecnie przyjmuję w Instytucie Terapii Poznawczo Behawioralnej, Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz w Trzymsie.pl.

Kieruję się nauką opartą na dowodach, dlatego w swojej pracy korzystam z technik Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT), Terapii Schematu (TS) oraz podejścia systemowego. Bardzo ważna jest dla mnie etyka wykonywanego zawodu oraz samorozwój, dlatego regularnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. 

Prowadzę terapię zaburzeń lękowych (m.in. nerwica lękowa, fobia społeczna, lęk uogólniony, napady leku panicznego), zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna-dwubiegunowa, dystymia), zaburzeń odżywiania. Udzielam wsparcia rodzicom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysach rozwojowych, małżeńskich i sytuacyjnych. Wspieram osoby w zakresie regulowania intensywnych emocji, z trudnościami z relacjach i kontaktach interpersonalnych.

W kontakcie cenię sobie autentyczność, empatię i akceptację. Bliskie jest mi także holistyczne podejście do życia i spoglądanie na człowieka jako na integralną całość. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, zwolenniczką aktywności fizycznej i kontaktu z naturą.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna

estem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej. Kształcę się w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, w podejściu systemowym i psychodynamicznym, pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Szkolenie to jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną i pomoc psychologiczną dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych. Pracuję z osobami, które doświadczają różnych problemów życiowych, sytuacji kryzysowych, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi. Jako psychoterapeuta systemowy prowadzę także terapię rodzin. Metody i formy oddziaływań terapeutycznych dobieram do indywidualnych potrzeb. Psychoterapia jest dla mnie poszukiwaniem swojej drogi w czasie, której pomagam klientom towarzyszyć w szukaniu własnych odpowiedzi, przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Miranda Furmankiewicz

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Miranda Furmankiewicz, jestem dyplomowanym psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie Szkoły Psychoterapii. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studium Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Grupę ARCAN (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Obecnie uczę się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji NON LICET, gdzie pełniąc dyżury pierwszego kontaktu udzielałam wsparcia osobom w kryzysie oraz osobom doświadczonym przemocą, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Oddziale Dziennym i Stacjonarnym.

Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży, zajmuję się diagnozą oraz udzielam wsparcia w szeroko rozumianym kryzysie i trudnej sytuacji życiowej m.in. związanej z doświadczaniem przemocy, myśli rezygnacyjnych, żałoby, rozwodu. Prowadzę indywidualną terapię zaburzeń lękowych(napady paniki, zespół lęku uogólnionego, fobie) oraz zaburzeń afektywnych (depresja, ChAD). Głównym podejściem jakie wykorzystuję w swojej pracy jest psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT). Bliskie mojemu sercu są również techniki tzw. trzeciej fali: terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu (ST) oraz terapii opartej na współczuciu (CFT). Istotne jest dla mnie integrowanie technik i najlepsze wykorzystanie ich do indywidualnych potrzeb klienta. Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach, by poszerzać swoją wiedzę w zakresie terapii i zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaję superwizji.

Autentyczność, empatia, zaangażowanie oraz poczucie humoru stanowią podstawę mojej pracy. To co jest dla mnie szczególnie ważne to budowanie bezpiecznej, stabilnej relacji terapeutycznej w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10