wszystkie filtry
Filtry

(3)

Avatar

Agnieszka Nowak

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, diagnostą (ukończyłam podyplomowe studia z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Swoje doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Całodobowym oraz Dziennym, w Fundacji Non-Licet oraz Dolnośląskim Centrum Alzheimerowskim. Współpracuję także z Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem, prowadząc badania związane ze zmianą zachowań zdrowotnych wśród osób dorosłych i dzieci. 

Kieruję się nauką opartą na dowodach, dlatego w swojej pracy korzystam z technik Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Schematu oraz podejścia systemowego. Bardzo ważna jest dla mnie etyka wykonywanego zawodu oraz samorozwój, dlatego regularnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych oraz młodzieży, diagnozę, udzielam wsparcia rodzicom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysach rozwojowych, małżeńskich i sytuacyjnych. Specjalizuję się również w diagnozie i rehabilitacji osób starszych (depresja, otępienie, pogorszenie funkcji poznawczych, wykonawczych, pamięci i ogólnego funkcjonowania). W kontakcie cenię sobie autentyczność, empatię i akceptację. Bliskie jest mi także holistyczne podejście do życia i spoglądanie na człowieka jako na integralną całość. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, zwolenniczką aktywności fizycznej i kontaktu z naturą.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th25.02
Dziś26.02
Jutro27.02
Su28.02
Avatar

Miranda Furmankiewicz

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Miranda Furmankiewicz, jestem dyplomowanym psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie Szkoły Psychoterapii. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studium Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Grupę ARCAN (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Obecnie uczę się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji NON LICET, gdzie pełniąc dyżury pierwszego kontaktu udzielałam wsparcia osobom w kryzysie oraz osobom doświadczonym przemocą, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Oddziale Dziennym. Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży, zajmuję się diagnozą oraz udzielam wsparcia w szeroko rozumianym kryzysie i trudnej sytuacji życiowej m.in. związanej z doświadczaniem przemocy, myśli rezygnacyjnych, żałoby, rozwodu. W swojej pracy korzystam z technik poznawczo - behawioralnych oraz technik Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach, by poszerzać swoją wiedzę w zakresie terapii i zdrowia psychicznego. W kontakcie z drugim człowiekiem szczególnie ważna jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th25.02
Dziś26.02
Jutro27.02
Su28.02
Avatar

Psychoterapeuta

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

estem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej. Kształcę się w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie, w podejściu systemowym i psychodynamicznym, pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Szkolenie to jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną i pomoc psychologiczną dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych. Pracuję z osobami, które doświadczają różnych problemów życiowych, sytuacji kryzysowych, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi. Jako psychoterapeuta systemowy prowadzę także terapię rodzin. Metody i formy oddziaływań terapeutycznych dobieram do indywidualnych potrzeb. Psychoterapia jest dla mnie poszukiwaniem swojej drogi w czasie, której pomagam klientom towarzyszyć w szukaniu własnych odpowiedzi, przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th25.02
Dziś26.02
Jutro27.02
Su28.02