wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Katarzyna Wójtowicz

Konsultacja online

Psycholog

Psychotraumatolog

Nurt:
  • Integratywny
Nurt:
  • Integratywny
    Rodzaj terapii:
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Indywidualna

Jestem psychologiem z uprawnieniami pedagogicznymi, dyplomowanym psychotraumatologiem oraz poznawczo-behawioralnym terapeutą PTSD metodą przedłużonej ekspozycji. Pracuję głównie z młodzieżą i dorosłymi, w uzasadnionych przypadkach konsultuję także młodsze dzieci oraz ich rodziców. Pracuję z klientem głównie indywidualnie, stosując także techniki relaksacyjne oraz pracę z ciałem, która jest nieodłącznym elementem pracy z traumą.

Podczas pracy z traumą nie skupiam się na jednej metodzie, lecz integruję kilka różnych podejść, aby ostatecznie wykorzystać rozwiązanie jak najlepsze dla klienta.

 

Ukończyłam:
-studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
-studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi,
-studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychotraumatologa na Collegium Humanum w Warszawie.

Ponadto posiadam ukończone liczne szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, m.in. szkolenie z metody przedłużonej ekspozycji, z pomocy osobom samookaleczającym się, po próbach samobójczych.

Doświadczenie w trakcie studiów zdobywałam pracując głównie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (m.in. na oddziałach psychiatrycznych czy Środowiskowych Domach Samopomocy), zaś jako psycholog rozwijałam i nadal spełniam się w pracy w szkołach i przedszkolach a także pracując w gabinecie z klientem.

W pracy wykorzystuję metody, które uważam za najbardziej korzystne dla klienta w danej sytuacji. Dopasowuję je bazując na potrzebach klienta.  Opieram się na treściach zawartych w literaturze specjalistycznej, z którą staram się być na bieżąco oraz kartach pracy, grach i zabawach, co zwiększa efektywność działań, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku zaburzeń lękowych, niskiej samooceny czy pracy z traumą stosuję liczne techniki relaksacyjne oraz metody pracy z ciałem.

Podczas pracy terapeutycznej, w zależności od zapotrzebowania, opieram się m.in. na elementach pracy ACT, DBT, TRE, CAMS, Emotion Aid.

 

Moje obszary pomocy:

-trudne wydarzenia, z którym nie możesz sobie poradzić (wydarzenie traumatyczne, kryzys),
-konsekwencje przeżytych trudnych sytuacji w dzieciństwie (przemoc, alkoholizm, wykorzystywanie seksualne),
-PTSD, CPTSD,
-depresja lub obniżony nastrój,
-samookaleczenia, myśli samobójcze, próby samobójcze,
-niska samoocena,
-żałoba,
-sytuacje okołorozwodowe, rozstania,
-zaburzenia lękowe,
-inne trudności.

Spotkania online mogą odbywać się za pomocą darmowych aplikacji Zoom lub Skype.

 

pokaż więcej
  • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06