wszystkie filtry
Filtry

(4)

Avatar

Agnieszka Wolanczyk

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, a w swoje pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych – obecnie uczestniczę w szkoleniu psychoanalitycznym. Choć najbliższy jest mi nurt psychodynamiczny to zarówno i podejście, jak i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, a swoją pracę poddaję superwizji. Od kilku lat współpracuję ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” gdzie pomagam osobom w kryzysie. Posiadam certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznany przez PARPA.

Doświadczenie zdobywałam odbywając liczne staże, m.in.:

 • w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • w Ośrodku Terapii Uzależnień Goplańska IPiN
 • w Centrum Pomocy Specjalistycznej SNL
 • w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

 • boją się, choć same nie wiedzą czego
 • są lub nie są w związku – i jest im z tym źle
 • mają trudności w podejmowaniu decyzji
 • przejmują się tym, co powiedzą inni
 • mają o sobie złe zdanie
 • mają niską samoocenę
 • nie potrafią odmówić i powiedzieć „nie”, kiedy chcą powiedzieć „nie”
 • mają wrażenie, że nikt ich nie rozumie
 • stale doświadczają smutku
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
We28.07
Dziś29.07
Jutro30.07
Sa31.07
Avatar

Ewa Bednarska

Konsultacja online

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Ewa Bednarska w swojej pracy kieruję się holistycznym podejściem do człowieka. Wierzę, że równowaga pomiędzy ciałem, duchem i umysłem pozwala nam, na w pełni świadome i szczęśliwe życie.   

Jestem magistrem Resocjalizacji, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie Associate Member of Europen Association for Gestalt Therapy. Doświadczenie w obszarze pomocy zdobyłam pracując wiele lat w Zespole Asystentów ds. Rodziny w Pruszkowskim MOPS.                   

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
We28.07
Dziś29.07
Jutro30.07
Sa31.07
Avatar

Monika Przygoda

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Od 20 lat zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową, powadzę zajęcia psychoedukacyjne, treningi oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi mającymi problem z nałogowym funkcjonowaniem, cierpiących z powodu kryzysu, trudności życiowych, syndromu DDA oraz z osobami uzależnionymi oraz z ich bliskimi. Pomagam osobom LGBT. Wspieram w rozwoju, samopoznaniu i poprawie jakości swojego życia.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym z uwzględnieniem podejścia ericksonowskiego i behawioralno - poznawczego.
Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.
Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (dawniej Szpital Psychiatryczny w Tworkach) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie, Żyrardowie oraz w Poradni w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

Odbyłam szereg szkoleń:
- terapii motywującej
- terapii uzależnień, współuzależnienia
- terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
- terapii par
- interwencji kryzysowej
- przemocy w rodzinie
- możliwości i specyfiki pracy w grupie osób o innej orientacji seksualnej
- terapia osób odchudzających się
- psychoterapia w leczeniu niepłodności

Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach oraz poddając swoją pracę superwizji.


 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
We28.07
Dziś29.07
Jutro30.07
Sa31.07
Avatar

Bożena Żyndul-Gabrysiak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. 

Od pond 20 lat pomagam ludziom którzy doświadczają wzmożonego lęku, niepokoju, złości, samotności, smutku, nawracających bolesnych wspomnień i myśli, znajdującym się w kryzysie życiowym, mającym trudności w relacjach z innymi, borykającym się z problemem uzależnień.

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem absolwentką  szkolenia w psychoterapii analitycznej
Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień, uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Doświadczenie  zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach - gdzie prowadziłam przez kilkanaście lat terapię indywidualną i grupową, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz szkolenia z zakresu kliniki uzależnień, współuzależnienia i DDA.
Swoje umiejętności doskonaliłam odbywając staż w Centrum Praw Kobiet, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aby jak najlepiej pomagać moją pracę poddaję stałej superwizji, uczestniczę w seminariach i konferencjach dotyczących psychoterapii.
 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
We28.07
Dziś29.07
Jutro30.07
Sa31.07