wszystkie filtry
Filtry

(11)

Avatar

Ewa Bednarska

Konsultacja online

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Ewa Bednarska w swojej pracy kieruję się holistycznym podejściem do człowieka. Wierzę, że równowaga pomiędzy ciałem, duchem i umysłem pozwala nam, na w pełni świadome i szczęśliwe życie.   

Jestem magistrem Resocjalizacji, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie Associate Member of Europen Association for Gestalt Therapy. Doświadczenie w obszarze pomocy zdobyłam pracując wiele lat w Zespole Asystentów ds. Rodziny w Pruszkowskim MOPS.                   

 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Monika Przygoda

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Od 20 lat zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową, powadzę zajęcia psychoedukacyjne, treningi oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi mającymi problem z nałogowym funkcjonowaniem, cierpiących z powodu kryzysu, trudności życiowych, syndromu DDA oraz z osobami uzależnionymi oraz z ich bliskimi. Pomagam osobom LGBT. Wspieram w rozwoju, samopoznaniu i poprawie jakości swojego życia.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym z uwzględnieniem podejścia ericksonowskiego i behawioralno - poznawczego.
Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.
Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (dawniej Szpital Psychiatryczny w Tworkach) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie, Żyrardowie oraz w Poradni w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

Odbyłam szereg szkoleń:
- terapii motywującej
- terapii uzależnień, współuzależnienia
- terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
- terapii par
- interwencji kryzysowej
- przemocy w rodzinie
- możliwości i specyfiki pracy w grupie osób o innej orientacji seksualnej
- terapia osób odchudzających się
- psychoterapia w leczeniu niepłodności

Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach oraz poddając swoją pracę superwizji.


 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Agnieszka Wolanczyk

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, a w swoje pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych – obecnie uczestniczę w szkoleniu psychoanalitycznym. Choć najbliższy jest mi nurt psychodynamiczny to zarówno i podejście, jak i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej, a swoją pracę poddaję superwizji. Od kilku lat współpracuję ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” gdzie pomagam osobom w kryzysie. Posiadam certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznany przez PARPA.

Doświadczenie zdobywałam odbywając liczne staże, m.in.:

 • w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • w Ośrodku Terapii Uzależnień Goplańska IPiN
 • w Centrum Pomocy Specjalistycznej SNL
 • w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

 • boją się, choć same nie wiedzą czego
 • są lub nie są w związku – i jest im z tym źle
 • mają trudności w podejmowaniu decyzji
 • przejmują się tym, co powiedzą inni
 • mają o sobie złe zdanie
 • mają niską samoocenę
 • nie potrafią odmówić i powiedzieć „nie”, kiedy chcą powiedzieć „nie”
 • mają wrażenie, że nikt ich nie rozumie
 • stale doświadczają smutku
czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Aleksandra Gul

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Integratywny
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w ujęciu integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkoły akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz ekonomię na UW. Przez szereg lat pracowałam jako coach i trener biznesu, współpracując z różnymi organizacjami, dzięki czemu mam zrozumienie dla wyzwań z jakimi mierzą się menedżerowie i pracownicy.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam podczas licznych staży:

 • Wolontariat w kryzysowym telefonie zaufania 116 123,IPZ
 • „Psycholog Praktyk” – Klinika PsychoMedic
 • „Vademecum Psychologa Praktyka” – Grupa Synapsis
 • „Praktyka psychoterapeutyczna pod superewizją” – Wydział Psychologii, UW

Odbyłam szereg szkoleń, poszerzających moją wiedzę i umiejętności pracy w różnych nurtach psychoterapeutycznych:

 • „Seksualność w psychoterapii. Praktyka terapii zaburzeń seksualnych”
 • Zaburzenia odżywiania się – współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym”
 • „Terapia schematów”
 • „Racjonalna terapia zachowań”
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • „Zasady prowadzenia Grup Wsparcia”

Pomagam osobom, które:

 • mają problemy w relacjach rodzinnych, zawodowych, partnerskich
 • obawiają się porzucenia i samotności
 • doświadczają obniżonego nastroju, smutku, złości, poczucia winy, chwiejności emocjonalnej
 • obawiają się porażki, krytyki, oceny, nie wierzą w swoje możliwości
 • przeżywają utratę; bliskiej osoby – członka rodziny, partnera, utratę relacji, zawód
 • borykają się z trudną sytuacja życiową
 • chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie i lepiej rozumieć innych
 • chciałyby lepiej czuć się samemu ze sobą, akceptować siebie, rozwijać poczucie własnej wartości

Jak pracuję:

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie intergatywnym, koncentrując się na podejściu psychodynamicznym, analitycznym i humanistycznym. Dostosowuję pracę do konkretnych osób i problemów. W uzasadnionych przypadkach stosuję techniki pracy nurtu behawioralno-poznawczego. Zachęcam do pracy długoterminowej, która pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy, poszerzyć rozumienie własnych świadomych
i nieświadomych sposobów postępowania i dokonać realnej zmiany. Pomagam również osobom, które potrzebują krótkoterminowego wsparcia.

Pierwsze 1-3 konsultacje to czas na wzajemnego poznanie siebie, rozpoznanie problemu
i ustalenie jakiej zmiany chciałaby dokonać zgłaszająca się osoba.
Możliwe są sesje online.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Aleksandra Nowak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam certyfikowany staż psychoterapeutyczny “Psycholog Praktyk” z modułem Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie. Odbyłam dwuletnie szkolenie dla trenerów umiejętności psychospołecznych i prowadziłam w tym zakresie warsztaty m.in. dla Fundacji “Kosmos dla dziewczynek” w Warszawie. Posiadam przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi oraz przeszkolenie w zakresie interwencji kryzysowej. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam:

 • na Oddziale psychiatrycznym Całościowych Zaburzeń Rozwojowych dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie, 
 • w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD Bemowo,
 • w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji “Autismo”, 
 • w Domu Pomocy Społecznej “Leśny” w Warszawie,
 • w Fundacji “Sławek” oraz 
 • w OREW w Krośnie.

 

Uczestniczyłam również w zajęciach praktycznych z zakresu psychopatologii w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Praktykowałam także w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii pomagając w prowadzeniu badań.

Pracuję z dorosłymi, parami, dziećmi i młodzieżą.

 

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Bożena Żyndul-Gabrysiak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. 

Od pond 20 lat pomagam ludziom którzy doświadczają wzmożonego lęku, niepokoju, złości, samotności, smutku, nawracających bolesnych wspomnień i myśli, znajdującym się w kryzysie życiowym, mającym trudności w relacjach z innymi, borykającym się z problemem uzależnień.

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem absolwentką  szkolenia w psychoterapii analitycznej
Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień, uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Doświadczenie  zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach - gdzie prowadziłam przez kilkanaście lat terapię indywidualną i grupową, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz szkolenia z zakresu kliniki uzależnień, współuzależnienia i DDA.
Swoje umiejętności doskonaliłam odbywając staż w Centrum Praw Kobiet, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aby jak najlepiej pomagać moją pracę poddaję stałej superwizji, uczestniczę w seminariach i konferencjach dotyczących psychoterapii.
 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Joanna Reperowska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psycholożką, socjoterapeutką oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym.

Ukończyłam studia psychologiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, oraz 2-letni kurs „Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży” w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie aktualnie kontynuuję szkolenie psychoterapeutyczne. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii oraz w szkolnictwie specjalnym prowadząc terapie indywidualne, terapie grupowe, poradnictwo a także diagnostykę.

W swojej pracy kieruję się etyką zawodową Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

- maja trudności w relacjach społecznych (koleżeńskich, w pracy, z partnerem/partnerką)

- przeżywają trudne i silne emocje, z którymi nie potrafią sobie poradzić

- chciałyby lepiej poznać i rozumieć siebie i innych

- mają niskie poczucie własnej wartości

- czują się niezrozumiane, odrzucane

- odczuwają niepokój, lęk, silny stres

- w codziennym życiu odczuwają dyskomfort

- doświadczają cierpienia

- nie odczuwają satysfakcji z życia codziennego

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Lidia Pijawska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psycholog biznesu

Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutką

Studia psychologiczne ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Odbyłam też kurs coachingu w Corporate Coach U.

Jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w ujęciu integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy oraz jako psycholog/psychoterapeutka podczas stażu psychoterapeutycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania) i klinicznego (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza) oraz pracy w prywatnych gabinetach psychoterapii.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Stosuję podejście integracyjne – łączę nurt psychodynamiczny z podejściem poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Dostosowuję metody pracy do konkretnych osób i problemów, z którymi się zmagają.

Jako psychoterapeutka pomogę osobom, które:

 • doświadczają smutku, lęku, samotności
 • przeżywają utratę bliskiej osoby
 • doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)
 • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową
 • mają problemy w pracy, odczuwają symptomy wypalenia zawodowego
 • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
 • są niezadowolone z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
 • stoją u progu ważnej zmiany życiowej
 • chcą lepiej poznać siebie, urzeczywistniać swój potencjał i poprawić jakość życia

 

Jak pracuję

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji – poznajemy siebie i to, z czym do mnie przychodzisz. Kolejne 1-2 sesje, to czas na wstępne ustalenie, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób będziemy pracować na kolejnych spotkaniach.

Pomagam zarówno tym, którzy poszukują krótkoterminowego wsparcia w kryzysie, gdy doświadczają licznych trudności i dolegliwości jak i dążącym do trwałych zmian w swoim życiu.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Ewa Pleban

Konsultacja online

Psychoterapeuta

 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Patrycja Kania

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Paulina Gołębiewska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10