wszystkie filtry
Filtry

(2)

Avatar

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Psychotraumatolog

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w ramach szkoły psychoterapii psychodynamicznej, prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkolenie uzyskało akredytacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami z doświadczeniem wydarzeń traumatycznych zdobywałam podczas szkolenia z zakresu psychotraumatologii prowadzone przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.


 

Doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej zdobywałam pracując min. w ośrodkach wspierających osoby doświadczające przemocy (Centrum Praw Kobiet w Gdańsku) i szeroko rozumianego kryzysu psychicznego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni i Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni). 


 

Obecnie pracuję w charakterze psychoterapeuty w ramach Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Depresyjnych, gdzie prowadzę terapię grupową i indywidualną. Ponadto pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi w ramach Ośrodka Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. 


 


 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest kilkoma ( zazwyczaj trzema) konsultacjami wstępnymi. Konsultacje dają możliwość i przestrzeń na wzajemne poznanie się, a także na nadanie kierunku wspólnej pracy psychoterapeutycznej. Podczas konsultacji ustalamy zasady współpracy min. częstotliwość spotkań, zasady płatności, odwoływania sesji. Czas konsultacji wstępnych jest też czasem na zmierzenie się z ewentualnymi wątpliwościami dotyczącymi rozpoczęcia psychoterapii. W swoim gabinecie oferuję spotkania trwające 50 minut. 


 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th25.02
Dziś26.02
Jutro27.02
Su28.02
Avatar

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz mediatorem sądowym.
Ukończyłam szkolenie " Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu", dzięki, któremu nabyłam kompetencje niezbędne do prowadzenia i projektowania zajęć TUS. 
Prowadzę indywidualne zajęcia z dziećmi z Zespołem Aspergera. 
Jestem wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, specjalizuje się w mediacjach rodzinnych. Jestem również wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.
Posiadam również doświadczenie jako doradca zawodowy, prowadząc zajęcia grupowe dla uczniów oraz tworząc indywidualną ścieżkę kariery.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th25.02
Dziś26.02
Jutro27.02
Su28.02