wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Dobrosława Standarska

Konsultacja online

Psycholog

Interwent kryzysowy

Seksuolog

Nurt:
  • TSR
Nurt:
  • TSR
    Rodzaj terapii:
  • Dla par
  • Grupowa
  • Indywidualna

Psycholog - Seksuolog - Terapeuta

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Podczas studiów ukończyłam zaawansowany poziom psychologii klinicznej, interwencji kryzysowej oraz uzależnień. Ukończyłam Seksuologię Kliniczną na Studiach Podyplomowych SWPS. Jestem w trakcie szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i miedzy innymi pracuję w tym nurcie.

Obecnie pracuję:

Jako psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wydziale Interwencji Kryzysowej. Prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne, pracę terapeutyczną z klientem, grupę wsparcia oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i grup zawodowych, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, sporządzam opinie psychologiczne dotyczące oceny predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jestem psychologiem w Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności.

Prowadzę gabinet psychologiczno - seksuologiczny online

Prowadzę grupę wsparcia dla rodzin zastępczych w PCPR w Malbork.

Współprowadzę szkolenia skierowane do grup zawodowych o tematyce dostosowanej do zgłaszanych potrzeb.

Swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych. Pracę poddaję regularnej superwizji.

czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
Fr15.10
Dziś16.10
Jutro17.10
Mo18.10