Wróć do strony głównej bloga

Radzenie sobie ze zmianą wizerunku po oparzeniach

Jakie wyróżniamy oparzenia? Z czym się wiążą? Jak wpływają na nasze funkcjonowanie fizyczne, ale również psychiczne? Z jaką pracą własną będzie wiązać się zmiana wizerunku po traumatycznym zdarzeniu?

Oparzenia stanowią jedne z najbardziej dramatycznych urazów, z którymi może zmierzyć się człowiek. Wzbudzają wiele dyskusji ze względu na częstotliwość ich występowania oraz poważność powikłań, jakie mogą za sobą pociągać. W ostatnich latach szczególnie nasiliła się społeczna debata na temat sposobów zapobiegania tego rodzaju obrażeniom, zwłaszcza u dzieci

Oparzenia są unikalne w swoim charakterze, gdyż niewielka ilość czynnika sprawczego, na przykład kubek gorącego płynu, może spowodować poważne powikłania funkcjonalne i estetyczne, które mogą trwać przez całe życie pacjenta. Skutkiem oparzenia często jest znaczne uszkodzenie skóry i zmiana jakości życia.

Oparzenia skóry - uszkodzenie największego organu 

Skóra, jako największy organ ludzkiego ciała, składa się z kilku warstw o różnych właściwościach i funkcjach fizjologicznych. Jej głównym zadaniem jest stanowienie bariery ochronnej między organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Ponadto skóra odgrywa istotną rolę w ochronie immunologicznej organizmu, umożliwia odczuwanie zmysłów, a także jest zdolna do regeneracji i gojenia się. Uszkodzenie ciągłości skóry, wywołane urazem lub chorobą, może prowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych i immunologicznych, które w skrajnych przypadkach mogą być nawet śmiertelne.

Oparzeniem określa się stan zapalny lub martwicze uszkodzenie powłok i tkanek skóry, które występuje w wyniku działania różnych rodzajów energii, przewyższających zdolności ochronne organizmu. Najczęściej oparzenia są spowodowane działaniem energii cieplnej, jednak mogą także być wynikiem działania energii chemicznej, promieniowania czy elektryczności.

Oparzenia można podzielić ze względu na różnorodne przyczyny, wśród których wyróżnia się:

 • Termiczne oparzenia suche: Powstają w wyniku działania ognia, promieniowania lub wybuchów, bez bezpośredniego kontaktu z płynnymi substancjami. Mogą wystąpić na skutek kontaktu z płomieniami, gorącymi powierzchniami czy promieniowaniem cieplnym.

 • Termiczne oparzenia mokre: Powstają w wyniku kontaktu skóry z gorącymi substancjami, parą lub cieczami. Mogą to być np. gorące płyny, para wodna czy oleje.

 • Chemiczne oparzenia płynne: Wywoływane przez kontakt skóry z drażniącymi substancjami chemicznymi, takimi jak kwasy, zasady czy związki organiczne. Mogą one powodować poważne uszkodzenia skóry i tkanek.

 • Chemiczne oparzenia suche: Powstają w wyniku kontaktu skóry z drażniącymi substancjami chemicznymi w postaci proszków, takimi jak pudry, cementy, wapienie czy substancje żrące w postaci proszku.

 • Oparzenia mechaniczne: Wynikające z otarć i uszkodzeń mechanicznych skóry, które mogą być spowodowane np. tarciem o twardą powierzchnię lub urazami mechanicznymi.

 • Oparzenia promieniowaniem: Powstają na skutek narażenia skóry na różnego rodzaju promieniowanie, takie jak promieniowanie słoneczne, radioaktywne czy jonizujące.

 • Oparzenia kriogeniczne (krio): Oparzenia zimne, które mogą wystąpić na skutek ekspozycji skóry na bardzo niskie temperatury, na przykład w wyniku kontaktu ze środkami chłodzącymi lub ekspozycji na niskie temperatury powietrza.

Zmiany w wyglądzie po oparzeniach 

Oparzenia stanowią nie tylko traumatyczne doświadczenie dla ciała, ale również dla psychiki dotkniętej osoby, gdyż zmiany w wyglądzie mogą znacząco wpłynąć na samoocenę i jakość życia. Poniżej przedstawiam analizę zmian w wyglądzie, jakie mogą wystąpić po oparzeniu:

 • Zaczerwienienie: Jest to jedno z pierwszych zauważalnych objawów oparzenia, które wynika z miejscowej reakcji zapalnej skóry. Czerwona barwa skóry wokół obszaru oparzenia jest efektem rozszerzenia naczyń krwionośnych oraz napływu krwi w celu dostarczenia substancji odżywczych i komórek odpornościowych.

 • Pęcherze: Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia często prowadzą do powstania pęcherzy w miejscu urazu. Są one wypełnione płynem surowiczym lub krwawym, stanowiąc naturalną formę ochrony dla uszkodzonej skóry. Pęcherze mogą chronić obszar oparzenia przed zakażeniem oraz przyspieszyć proces gojenia poprzez utrzymanie wilgoci i tworzenie warstwy ochronnej.

 • Martwica tkanek: W przypadku poważnych oparzeń może wystąpić martwica tkanek, która objawia się jako czarna, sucha i martwa skóra wokół obszaru oparzenia. Martwica jest wynikiem uszkodzenia i obumarłych komórek skóry, które nie są w stanie regenerować się i zostają zastąpione przez bliznowaciejącą tkankę.

 • Blizny: Po zagojeniu się oparzenia, skóra pozostawia blizny. Mogą to być blizny hipertroficzne, które są wypukłe, czerwone i mogą być bolesne oraz blizny keloidowe, które są bardziej wyraźne i rozległe. Blizny mogą być trwałym śladem po urazie, który może wpłynąć na wygląd estetyczny oraz funkcjonalność dotkniętego obszaru skóry.

 • Zmiana koloru skóry: Skóra w miejscu oparzenia może zmienić kolor, stając się jaśniejsza (hipopigmentacja) lub ciemniejsza (hiperpigmentacja) niż otaczająca ją skóra. Te zmiany koloru mogą być trwałe i widoczne nawet po latach od oparzenia, co może wpłynąć na samoocenę i poczucie atrakcyjności estetycznej.

 • Zmniejszenie elastyczności skóry: Uszkodzenie skóry w wyniku oparzenia może prowadzić do utraty elastyczności, co objawia się jako sztywność i ograniczenie ruchomości skóry. To może utrudniać wykonywanie codziennych czynności oraz prowadzić do dyskomfortu fizycznego.

 • Utrata włosów i gruczołów potowych: Oparzenia mogą uszkodzić mieszki włosowe i gruczoły potowe, co prowadzi do utraty włosów w obszarze oparzenia oraz zmniejszenia zdolności skóry do regulacji temperatury poprzez pocenie się. To może prowadzić do dyskomfortu termicznego i utraty funkcji ochronnych skóry.

 • Deformacje stawów i kości: Oparzenia na obszarze stawów i kości mogą prowadzić do deformacji stawów oraz kości w wyniku zwłóknienia i zrostów tkanki bliznowatej. To może ograniczać ruchomość stawów oraz prowadzić do przewlekłego bólu i dysfunkcji.

Czynniki, które decydują o postrzeganiu siebie po oparzeniu 

Oparzenia mogą mieć głęboki i trwały wpływ na postrzeganie siebie i własnej tożsamości. Wiele zależy od stopnia oparzenia, obszaru ciała, który został dotknięty, oraz indywidualnych cech osobowościowych i mechanizmów radzenia sobie danej osoby

Zmiany w wyglądzie fizycznym: Oparzenia często powodują trwałe zmiany w wyglądzie dotkniętej skóry, takie jak blizny, zmiany koloru skóry, utrata włosów czy deformacje stawów. Te zmiany mogą prowadzić do niezadowolenia z własnego wyglądu oraz obniżenia samooceny.

Stres emocjonalny: Doświadczenie oparzenia może być traumatycznym wydarzeniem, które wywołuje duży stres emocjonalny. Osoby dotknięte oparzeniem mogą doświadczać uczuć lęku, głębokiego smutku, gniewu czy złości. Te emocje mogą wpływać na postrzeganie siebie oraz ogólne samopoczucie.

Zmiana funkcjonalności ciała: Oparzenia mogą ograniczać funkcjonalność dotkniętej części ciała, co może prowadzić do trudności w wykonywaniu codziennych czynności, pracy czy aktywności fizycznej. To może wpływać na poczucie własnej wartości i kompetencji.

Trudności w relacjach społecznych: Zmiany w wyglądzie oraz emocjonalne konsekwencje oparzenia mogą wpływać na relacje społeczne. Osoby dotknięte urazem mogą doświadczać trudności w nawiązywaniu nowych relacji lub utrzymaniu istniejących, a także w akceptacji ze strony innych.

Zmiana tożsamości: Oparzenie może prowadzić do zmiany tożsamości i sposobu postrzegania samego siebie. Osoba dotknięta urazem może odczuwać się inaczej niż przed oparzeniem, co może wymagać procesu akceptacji i adaptacji do nowej rzeczywistości.

Walka z kompleksami i negatywnymi myślami: Osoby dotknięte oparzeniem mogą borykać się z kompleksami dotyczącymi swojego wyglądu oraz negatywnymi myślami na temat siebie. Ważne jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w radzeniu sobie z tymi trudnościami.

Proces akceptacji i samopoczucie: Kluczowym elementem w radzeniu sobie z oparzeniem jest proces akceptacji zmian, jakie przynosi uraz, oraz praca nad poprawą samopoczucia i samoakceptacji. To proces czasochłonny i wymagający, który może wymagać wsparcia specjalistów.

Z czym najczęściej zmagają się osoby po oparzeniu?

Osoby po oparzeniu często muszą stawić czoła licznych wyzwaniom zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Wiele zależy od stopnia oparzenia, obszaru ciała dotkniętego urazem oraz indywidualnych cech osobowościowych danej osoby. 

 • Fizyczne aspekty funkcjonowania:

Ból i dyskomfort: Oparzenia mogą być bardzo bolesne, zarówno podczas samego urazu, jak i w trakcie procesu gojenia się. Ból może utrzymywać się przez długi czas, co znacząco wpływa na funkcjonowanie codzienne.

Ograniczenia ruchowe: Oparzenia mogą powodować utratę elastyczności skóry oraz utrudniać ruchy w obszarze urazu, co prowadzi do ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności.

Ryzyko infekcji: Uszkodzenie skóry zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnych lub grzybiczych, co wymaga ścisłej kontroli i monitorowania ze strony personelu medycznego.

Konieczność rehabilitacji: Osoby po oparzeniu często wymagają rehabilitacji fizycznej w celu poprawy ruchomości, siły mięśniowej oraz funkcji dotkniętego obszaru ciała.

 • Emocjonalne aspekty funkcjonowania:

Zaburzenia nastroju i lęk: Doświadczenie oparzenia może prowadzić do depresji, lęku oraz ogólnego obniżenia nastroju. Pacjenci mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami oraz obawiać się przyszłości.

Niskie poczucie własnej wartości: Zmiany w wyglądzie oraz doświadczenie urazu mogą prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i obrazu siebie.

Zmiana relacji społecznych: Oparzenia mogą wpływać na relacje społeczne pacjenta, zarówno w rodzinie, jak i społeczności. Może to prowadzić do izolacji społecznej i trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Stres związany z terapią i leczeniem: Codzienne zabiegi pielęgnacyjne, wizyty u lekarza oraz terapia mogą być źródłem dodatkowego stresu i niepokoju dla pacjentów.

 • Społeczne aspekty funkcjonowania:

Akceptacja społeczna: Osoby po oparzeniu często muszą stawić czoła trudnościom związanym z akceptacją społeczną i stygmatyzacją z powodu zmian w wyglądzie.

Wsparcie społeczne: Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz specjalistów jest kluczowe dla poprawy funkcjonowania po oparzeniu. Umożliwia ono pacjentom radzenie sobie z emocjami oraz dostarcza wsparcia w codziennych czynnościach.

Powrót do pracy i aktywności społecznej: Oparzenia mogą prowadzić do przerwania pracy oraz ograniczenia udziału w aktywnościach społecznych. Powrót do pracy i pełnego funkcjonowania społecznego może być długi i wymagać wsparcia ze strony pracodawców oraz otoczenia.

 • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania:

Kontrola emocji i radzenie sobie z trudnościami: Osoby po oparzeniu muszą nauczyć się radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz kontrolować swoje emocje. Terapia psychologiczna może być pomocna w procesie adaptacji i akceptacji.

Poszukiwanie sensu i znaczenia doświadczenia: Oparzenie może prowadzić do refleksji nad sensem życia oraz poszukiwania znaczenia doświadczenia. Niektórzy pacjenci odnajdują w nim siłę i inspirację do zmiany swojego życia na lepsze.

 • Wpływ na jakość życia:

Ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu: Oparzenia mogą wpływać na jakość życia poprzez ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak kąpiele, ubieranie się czy wykonywanie pracy domowej.

Zmniejszenie autonomii: Osoby po oparzeniu mogą doświadczać zmniejszonej autonomii oraz zależności od innych w codziennych czynnościach, co wpływa na ich poczucie własnej wartości i niezależności.

Akceptacja wizerunku po oparzeniu 

Akceptacja zmienionego wizerunku po oparzeniu jest fundamentalnym elementem procesu adaptacji i odzyskiwania jakości życia dla osób dotkniętych tym urazem. Jest to jednak złożony i często długotrwały proces, który może wymagać znacznych nakładów emocjonalnych i psychicznych.

Po pierwsze, osoby po oparzeniu często doświadczają szoku i negacji wobec zmienionego wyglądu. Oparzenie może prowadzić do trwałych zmian w wyglądzie skóry, blizn, czy utraty funkcjonalności ciała, co może wywołać uczucia niezrozumienia, żalu i wstydu. Taka reakcja jest zrozumiała, ale równocześnie kluczowe jest przekonanie o konieczności zaakceptowania nowej rzeczywistości.

Następnie, istotne jest zrozumienie, że zmieniony wygląd nie definiuje całej tożsamości osoby. Oparzenie może wpłynąć na wygląd, ale nie na wartość jednostki ani jej charakter. W procesie akceptacji istotne jest więc oddzielenie wizerunku zewnętrznego od wewnętrznego poczucia wartości i samooceny.

Ważnym aspektem akceptacji wizerunku po oparzeniu jest również otoczenie się wsparciem emocjonalnym i akceptacją. Osoby dotknięte urazem potrzebują zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych, przyjaciół oraz specjalistów medycznych i psychologicznych. Pozytywne reakcje i wsparcie otoczenia mogą pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i poprawie samooceny.

Ponadto, proces akceptacji wymaga czasu i cierpliwości. Nie można się spodziewać, że zaakceptowanie zmienionego wyglądu nastąpi natychmiastowo. To proces stopniowy, który może obejmować okresy złożonych emocji, w tym smutku, złości czy frustracji. Ważne jest, aby dać sobie czas na przetworzenie tych uczuć i stopniowe dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Ostatecznie, akceptacja wizerunku po oparzeniu jest procesem indywidualnym i unikalnym dla każdej osoby. Kluczowe jest rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami, rozmowy z terapeutą, poszukiwanie wsparcia w grupach wsparcia oraz praktyki samoświadomości, które pomagają w procesie akceptacji i odzyskiwaniu pewności siebie.

Jak zaakceptować siebie po oparzeniu ?

Zaakceptowanie siebie po oparzeniu jest złożonym i długotrwałym procesem, który wymaga od osoby dotkniętej urazem dużego wysiłku, samozrozumienia oraz wsparcia ze strony najbliższych osób i specjalistów. 

Oto obszerny opis tego procesu:

Po pierwsze, osoba dotknięta oparzeniem musi stawić czoła różnorodnym emocjom, które mogą obejmować smutek, złość, lęk, frustrację czy nawet poczucie straty. To normalne i naturalne reakcje na doświadczenie traumatycznego wydarzenia, które zmienia nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także życie i codzienne funkcjonowanie.

Ważne jest, aby pozwolić sobie na odczuwanie tych emocji i nie tłumić ich, ale jednocześnie nie pozwolić im całkowicie zdominować życia. Osoba dotknięta oparzeniem może skorzystać z terapii indywidualnej lub grupowej, aby zrozumieć i przetworzyć swoje emocje oraz nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z nimi.

Kolejnym kluczowym elementem procesu akceptacji jest zrozumienie, że zmieniony wygląd nie definiuje całej tożsamości danej osoby. Oparzenie może zmienić sposób, w jaki osoba postrzega siebie, ale nie musi zmieniać jej wartości, celów czy marzeń. Warto skupić się na innych aspektach tożsamości, takich jak cechy osobowości, pasje czy osiągnięcia.

Podczas procesu akceptacji, osoba dotknięta oparzeniem może skoncentrować się na aspektach swojego życia, które nadal są ważne i satysfakcjonujące. To może pomóc w utrzymaniu poczucia normalności i kontynuowaniu codziennych aktywności, które przynosiły radość i satysfakcję przed urazem.

Wsparcie ze strony najbliższych osób odgrywa kluczową rolę w procesie akceptacji. Bycie otwartym na rozmowę o swoich uczuciach, potrzebach i obawach oraz otrzymywanie wsparcia emocjonalnego i praktycznego może pomóc w poczuciu się bezpiecznie i kochanym, mimo zmienionego wyglądu.

Otwartość na profesjonalną pomoc terapeutyczną oraz uczestnictwo w grupach wsparcia mogą również być niezwykle pomocne w procesie akceptacji siebie po oparzeniu. Wspólne dzielenie się doświadczeniami z osobami, które również przeszły przez podobne trudności, może budować poczucie zrozumienia i przynależności.

Proces akceptacji siebie po oparzeniu to długi i wymagający wysiłku proces, który obejmuje zrozumienie i przetwarzanie emocji, skupienie się na innych aspektach tożsamości, utrzymanie aktywności życiowej, otwarcie na wsparcie najbliższych osób i specjalistów oraz wyrozumiałość i cierpliwość wobec samego siebie. Jest to proces indywidualny, który różni się dla każdej osoby, ale z odpowiednim wsparciem i zaangażowaniem można osiągnąć pozytywne rezultaty.

Podsumowanie 

Oparzenia mają ogromny wpływ na wizerunek własnej osoby, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Fizyczne zmiany, jakie zachodzą wskutek oparzenia, mogą być trwałe i widoczne, prowadząc do głębokich zmian zarówno w wyglądzie, jak i funkcjonalności ciała. Blizny, zniekształcenia skóry, utrata włosów czy zmiana koloru skóry to tylko niektóre z efektów, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki osoba postrzega swoje ciało.

Jednak wpływ oparzenia sięga znacznie głębiej niż tylko powierzchowne zmiany fizyczne. Traumatyczne doświadczenie oparzenia może prowadzić do silnych emocji, takich jak depresja, lęk czy poczucie bezsilności. Ciągłe odczuwanie bólu i dyskomfortu może negatywnie wpływać na samoocenę i poczucie własnej wartości. Dodatkowo, ograniczenia w codziennych czynnościach oraz trudności w relacjach społecznych mogą powodować poczucie izolacji i wyobcowania.

Stygmatyzacja społeczna jest kolejnym aspektem, który pogłębia trudności osób po oparzeniu. Zmieniony wygląd może prowadzić do odrzucenia ze strony społeczeństwa oraz utrudniać nawiązywanie relacji interpersonalnych. Brak akceptacji ze strony otoczenia może jeszcze bardziej obniżać samoocenę i utrudniać proces adaptacji.

Mimo tych trudności, istnieje nadzieja i możliwość powrotu do pozytywnego wizerunku siebie po oparzeniu. Wsparcie emocjonalne ze strony bliskich, terapeuty czy grup wsparcia jest niezwykle istotne. Praca nad akceptacją zmienionego wyglądu, rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami oraz otwartość na zmiany i rozwój osobisty mogą prowadzić do pozytywnych rezultatów.

Warto podkreślić, że każdy proces adaptacji i akceptacji jest indywidualny i wymaga czasu oraz zaangażowania. Kluczowym jest również przyjmowanie nowego wyglądu jako części siebie i skoncentrowanie się na innych aspektach tożsamości, takich jak cechy osobowości, pasje czy osiągnięcia. Poprzez wsparcie, zrozumienie i pracę nad sobą, osoby po oparzeniu mogą odzyskać poczucie własnej wartości i jakości życia.


Bibliografia:

Campbell J.E. (red.): Oparzenia. [w:] International Trauma Life Support – Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015  

Rybicki Z.: Intensywna terapia dorosłych. Wyd. Makmed, Lublin 2015  

Udostępnij

Spis treści

 1. Oparzenia skóry - uszkodzenie największego organu 
 2. Zmiany w wyglądzie po oparzeniach 
 3. Czynniki, które decydują o postrzeganiu siebie po oparzeniu 
 4. Z czym najczęściej zmagają się osoby po oparzeniu?
 5. Akceptacja wizerunku po oparzeniu 
 6. Jak zaakceptować siebie po oparzeniu ?
 7. Podsumowanie 
 8. Bibliografia:
Opublikowano19.04.2024
Udostępnij

Komentarze (0)