Wróć do strony głównej bloga

Syndrom sztokholmski - jak się z niego uwolnić?

Przyczyny i objawy syndromu sztokholmskiego. Jak trauma na nas wpływa?

Syndrom sztokholmski to psychologiczny fenomen, w którym osoby uprowadzone lub w inny sposób przetrzymywane przeciwko swojej woli zaczynają rozwijać uczucia lojalności, sympatii lub nawet uczucia miłosne w stosunku do swoich oprawców. Często jest to rezultat próby przeżycia w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Dla wielu ludzi jest to intuicyjnie trudne do zrozumienia, ale mechanizmy psychologiczne stojące za tym zjawiskiem mają głębokie korzenie w ewolucyjnych strategiach przetrwania.

Opis zjawiska i krótka historia nazwy

Nazwa "syndrom sztokholmski" pochodzi od porwania w Sztokholmie w 1973 roku. Wtedy to, podczas napadu na bank, przestępcy wzięli zakładników, którzy z czasem zaczęli manifestować pozytywne uczucia w stosunku do swoich porywaczy, nawet broniąc ich przed działaniami organów ścigania. To zaskakujące zjawisko zwróciło uwagę specjalistów od psychologii, którzy postanowili je zbadać i nazwać.

Aby zrozumieć, dlaczego ofiary mogą czuć sympatię do swoich oprawców, ważne jest zrozumienie, jak ludzki mózg reaguje na stres i zagrożenie. W sytuacjach zagrożenia, nasz układ nerwowy wchodzi w tryb "walcz lub uciekaj", co skupia nasze myśli i działania na przeżyciu. W takich chwilach mózg jest programowany do szukania dróg minimalizowania ryzyka i szkód.

Jednym ze sposobów, w jaki ludzki mózg może próbować zminimalizować ryzyko w sytuacji zakładnictwa, jest próba nawiązania pozytywnego kontaktu z porywaczem. Jeśli ofiara jest w stanie zyskać choć odrobinę życzliwości lub empatii od oprawcy, może to nieznacznie zwiększyć jej szanse na przetrwanie. To jest ewolucyjna strategia - stworzenie więzi z tym, kto ma nad tobą kontrolę, może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią.

Dodatkowo, w trudnych sytuacjach ludzie często poszukują sensu i próbują zrozumieć, dlaczego się to przytrafiło. W tym procesie mogą zaczynać identyfikować się z perspektywą porywacza, próbując zrozumieć jego motywy, co dodatkowo pogłębia uczucia lojalności czy sympatii.

Przyczyny i objawy

Zrozumienie, dlaczego ofiary zaczynają identyfikować się z oprawcami, wymaga głębszego spojrzenia na ludzką psychikę i mechanizmy obronne, które włączają się w ekstremalnych sytuacjach. W sytuacjach, gdy jednostka jest narażona na ciągłe zagrożenie, takie jak przetrzymywanie przez porywacza, mózg szuka sposobów na przetrwanie. Tworzenie pozytywnego kontaktu z agresorem może być jednym z tych sposobów. Jeśli ofiara jest w stanie zyskać sympatię porywacza, może to zwiększyć jej szanse na przetrwanie.

Psychologiczne mechanizmy obronne

Psychologiczne mechanizmy obronne to procesy, dzięki którym jednostka radzi sobie z trudnymi uczuciami i myślami. W kontekście syndromu sztokholmskiego, identyfikacja z agresorem może być mechanizmem obronnym, który pomaga ofierze zmniejszyć uczucie strachu i zagrożenia. Poprzez zrozumienie i nawet tłumaczenie działań porywacza, ofiara może próbować przekonać siebie, że sytuacja nie jest tak zła, jak się wydaje.

Inny mechanizm obronny to zaprzeczenie. Ofiary mogą nie do końca zdawać sobie sprawę z powagi swojej sytuacji lub odmawiać akceptacji faktu, że są w niebezpieczeństwie. To może być sposób na uniknięcie przeżywania ogromnego strachu i bezradności.

Główne objawy syndromu sztokholmskiego:

  • Empatia wobec agresora: Ofiary zaczynają rozumieć i tłumaczyć działania swoich porywaczy. Mogą czuć, że porywacz ma "swoje powody" do działania w określony sposób i nawet próbować bronić jego działań wobec innych.

  • Negacja zagrożenia: Choć ofiara może być w realnym niebezpieczeństwie, może minimalizować ryzyko w swoim umyśle, myśląc, że sytuacja "nie jest taka zła" lub że porywacz "naprawdę jej nie zrani".

  • Trudności w identyfikacji siebie jako ofiary: Osoby doświadczające syndromu sztokholmskiego mogą mieć problem z uznaniem siebie za ofiarę. Mogą wierzyć, że "zrobiły coś, żeby zasłużyć" na swoje trudne okoliczności lub że "to wszystko jest w porządku", ponieważ rozumieją perspektywę swojego porywacza.

Wszystkie te objawy są sposobem na radzenie sobie z ekstremalnym stresem i traumą. Jednakże mogą one również utrudniać ofierze ucieczkę z niebezpiecznej sytuacji lub poszukiwanie pomocy po uwolnieniu.

Czynniki ryzyka

Długotrwała izolacja

Izolacja od społeczeństwa, od bliskich osób, a nawet od podstawowych informacji, jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla rozwoju syndromu sztokholmskiego. Długotrwałe oddzielenie od otoczenia sprawia, że ofiara traci punkty odniesienia. W sytuacji, gdy codzienne kontakty są ograniczone jedynie do oprawcy, ofiara może stopniowo zaczynać akceptować jego perspektywę jako jedyną dostępną i prawdziwą.

Brak kontaktu z rzeczywistością i zewnętrzną perspektywą

W izolacji od reszty świata, bez dostępu do informacji czy innych punktów widzenia, ofiara może stopniowo tracić zdolność do obiektywnej oceny sytuacji. Bez możliwości konfrontacji swojego doświadczenia z perspektywą innych, staje się ona bardziej podatna na manipulacje i fałszywe przekonania narzucane przez porywacza. W efekcie, jej postrzeganie rzeczywistości może stawać się znacznie zniekształcone.

Nagłe i intensywne przeżycia traumatyczne

Traumatyczne zdarzenia, takie jak porwanie, przemoc fizyczna czy psychiczna, mogą prowadzić do gwałtownych zmian w funkcjonowaniu psychicznym ofiary. W obliczu zagrożenia życia mózg uruchamia mechanizmy obronne, które mają na celu przetrwanie. Jednym z takich mechanizmów może być próba nawiązania pozytywnego kontaktu z agresorem. W traumatycznych sytuacjach ludzie często reagują w sposób, który w normalnych okolicznościach wydawałby się nielogiczny czy niewłaściwy. Dążenie do zrozumienia i zbliżenia z oprawcą może być próbą znalezienia "bezpiecznego miejsca" w sytuacji bez wyjścia.

Brak wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne odgrywa kluczową rolę w procesie radzenia sobie z traumą. Osoby, które przed traumą miały silne wsparcie społeczne, są mniej podatne na rozwój poważnych problemów psychicznych po traumatycznym zdarzeniu. Jednak w przypadku ofiar porwań czy zakładników, które są odizolowane od rodziny, przyjaciół i ogólnie dostępnego wsparcia, ryzyko rozwoju syndromu sztokholmskiego wzrasta. Izolacja od wsparcia społecznego nie tylko pozbawia ofiarę możliwości skonfrontowania swoich przeżyć z zewnętrzną perspektywą, ale także pozbawia ją wsparcia emocjonalnego, które mogłoby pomóc w przetwarzaniu traumy.

Jak uwolnić się od syndromu sztokholmskiego?

Uznanie problemu

Rozpoznanie i akceptacja istnienia problemu stanowią fundament procesu uzdrowienia. Syndrom sztokholmski, jak wiele innych zaburzeń psychicznych, często wiąże się z zaprzeczaniem lub minimalizowaniem przez ofiarę własnych doświadczeń.

Dlaczego akceptacja jest pierwszym krokiem?

Akceptacja rzeczywistości jest kluczowym etapem, który pozwala rozpocząć proces leczenia. Zaprzeczanie problemowi może prowadzić do unikania poszukiwania pomocy, a w konsekwencji do dalszego pogłębiania się zaburzeń. Dopiero, gdy ofiara jest w stanie zaakceptować fakt, że była pod wpływem syndromu sztokholmskiego, jest w stanie poszukać odpowiednich metod leczenia i wsparcia.

Wsparcie psychoterapeutyczne

Psychoterapia odgrywa istotną rolę w procesie wyzdrowienia osoby dotkniętej syndromem sztokholmskim. Psychoterapeuci, posiadając odpowiednie narzędzia i techniki, są w stanie pomóc ofierze w przepracowaniu traumy, rozpoznaniu i zrozumieniu swojego stanu oraz w opracowaniu strategii radzenia sobie z nim. Metody takie jak terapia poznawczo-behawioralna mogą być skuteczne w przeciwdziałaniu negatywnym przekonaniom związanym z syndromem. Ponadto, terapia oparta na ekspozycji może pomóc ofierze w konfrontacji z traumą, co również jest bardzo istotne.

Budowanie sieci wsparcia

Wsparcie bliskich osób jest nieocenione w procesie powrotu do zdrowia. Osoby dotknięte syndromem sztokholmskim często czują się odizolowane i niezrozumiane. Rodzina i przyjaciele mogą stanowić nie tylko źródło wsparcia emocjonalnego, ale również pomóc ofierze w ponownym zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Techniki radzenia sobie z emocjami i powracaniem do normy

Odbudowa poczucia kontroli nad własnym życiem jest kluczowym elementem procesu leczenia. Techniki relaksacyjne, medytacja, prowadzenie dzienniczka uczuć czy praktykowanie uważności (mindfulness) mogą pomóc ofierze w radzeniu sobie z lękiem, stresem i innymi trudnymi emocjami. Dodatkowo, uczestnictwo w grupach wsparcia lub warsztatach dla osób dotkniętych traumą może pomóc w nawiązywaniu pozytywnych relacji i wymianie doświadczeń z innymi, którzy przechodzą przez podobne trudności.

Podsumowanie

Podsumowując, drogą do wyzdrowienia i zdrowego funkcjonowania jest głębokie zrozumienie siebie, w tym swojego stanu psychicznego i emocjonalnego. Zrozumienie, że syndrom sztokholmski nie jest wyborem ofiary, ale wynikiem skomplikowanych mechanizmów obronnych mózgu w odpowiedzi na traumatyczne doświadczenia, może być krokiem ku sukcesywnemu leczeniu.

Zrozumienie własnej psychiki daje jednostce narzędzie do rozpoznawania i konfrontacji z własnymi lękami, myślami i uczuciami. Poprzez zrozumienie mechanizmów, które prowadziły do rozwoju syndromu, osoba może zacząć przepracowywać traumę, przeciwdziałać negatywnym schematom myślowym i budować zdrowe mechanizmy radzenia sobie. Akceptacja swojego stanu jest równie ważna, ponieważ pozwala na zrozumienie, że potrzeba pomocy nie jest oznaką słabości, ale świadomym krokiem w kierunku lepszego życia.

Nie można podkreślić wystarczająco, jak ważna jest profesjonalna pomoc dla osób doświadczających syndromu sztokholmskiego. Chociaż samodzielna praca nad sobą, wsparcie rodziny i przyjaciół są cenne, często wymagane jest wsparcie specjalistów, aby skutecznie poradzić sobie z tak złożonym zjawiskiem.

Skorzystanie z pomocy terapeuty lub psychologa daje osobie możliwość głębokiego zrozumienia źródeł swojego cierpienia oraz dostarcza narzędzi niezbędnych do przepracowania traumy. Profesjonalista może dostarczyć nie tylko wiedzy i wsparcia, ale również skutecznych metod leczenia, które zostały opracowane i przetestowane w celu pomocy ofiarom. Dodatkowo, terapeuta może pomóc w budowaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie, które pozwolą uniknąć nawrotów w przyszłości. W procesie uzdrowienia warto otaczać się wsparciem i korzystać z dostępnych zasobów, aby osiągnąć pełne zdrowie i równowagę.


Bibliografia:

Graham, D. L. R., & Rawlings, E. (1991). Bonding with abusive dating partners: Dynamics of Stockholm syndrome. In Dating violence: Young women in danger (pp. 119-135). Seattle, WA: Seal Press.

Namnyak, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., & Sampson, E. L. (2008). ‘Stockholm syndrome’: psychiatric diagnosis or urban myth?. Acta Psychiatrica Scandinavica, 117(1), 4-11.

Bejerot, N. (1974). The six day war in Stockholm. New Scientist, 61(886), 486-487.

Udostępnij

Spis treści

  1. Opis zjawiska i krótka historia nazwy
  2. Przyczyny i objawy
  3. Czynniki ryzyka
  4. Jak uwolnić się od syndromu sztokholmskiego?
  5. Podsumowanie
  6. Bibliografia:
Opublikowano18.09.2023
Udostępnij

Komentarze (0)