wszystkie filtry
Filtry

(4)

Avatar

Agata Gwóźdź

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Interwent kryzysowy

Psycholog kliniczny

Seksuolog

Nurt:
 • Gestalt
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Gestalt
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, studia realizowałam na dwóch specjalnościach: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego oraz Psychologia Biznesu i Coaching. Brałam udział w Programie Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (Program akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).
W ramach Akademii Psychologa i Psychoterapeuty ukończyłam kursy doskonalące tj. „Najnowsze metody terapii psychologicznej XXI wieku”, „Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku”, „Profesjonalne, innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych”. Brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dla psychologów i psychoterapeutów m.in: „TSR jako podejście do pracy z innymi”, „wizualizacja, medytacja, relaksacja” oraz "Terapia przez ciało. Diagnoza i strategie terapeutyczne". Biorąc udział w szkoleniach i konferencjach staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. 
Odbyłam staże kliniczne m.in. w Przychodni Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
Współpracuję z Specjalistycznym Zakładem Usług Medycznych "Medics" w Sosnowcu.

Aktualnie realizuję studia podyplomowe o specjalności seksuologia kliniczna oraz doskonalę umiejętności psychoterapeutyczne studiując w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (akredytacja PPTPB).  
Wszystko po to, aby w kontakcie ze swoimi klientami móc bardziej efektywnie znajdować rozwiązania trudności, z którymi aktualnie się mierzą.
W swojej pracy staram się stosować metody odpowiednie dla klienta, przede wszystkim bazuję na technikach poznawczo-behawioralnych jak również na technikach zaczerpniętych z nurtów humanistyczno-egzystencjalnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etycznym PTPPB. Dokładam wszelkich starań, aby spotkania odbywały się w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania, serdeczności jak również autentyczności. Podczas spotkań z klientami staram się łączyć wiedzę teoretyczną, kliniczną jak również sięgać do zwykłych doświadczeń życiowych.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Istotne jest dla mnie poznanie i zrozumienie sytuacji osoby, z którą pracuję. Staram się wspólnie zdefiniować  problem i określić cel spotkania/spotkań. Dokładam wszelkich starań aby dzięki spotkaniom moi klienci podnieśli jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie siebie, uważne przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w różnych sytuacjach czy oswojenie się z lękami, które niejednokrotnie stoją na przeszkodzenie w osiągnięciu pełni szczęścia i satysfakcji w życiu.

Wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu poradzimy sobie z tym, z czym do mnie przychodzisz .

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Marcin Żekoński

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Ericksonowski
 • Integratywny
Nurt:
 • Ericksonowski
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz terapeutą z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi doznającymi kryzysu psychicznego. Prowadzę diagnozę i terapię pacjentów m.in. ze schizofrenią, Chorobą Afektywną Dwubiegunową, z zaburzeniami lękowymi, depresją czy zaburzeniami osobowości. Współpracowałem z Centrum Psychiatrii im. K. Czumy w Katowicach, gdzie prowadziłem konsultacje indywidualne pacjentów z obszaru diagnostyki psychologiczno-klinicznej. Obecnie pracuję w gabinecie prywatnym oraz w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie prowadząc konsultacje, diagnozy i terapie zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych - indywidualne oraz par i małżeństw. Uczestniczę także w różnego rodzaju kursach i szkoleniach podnosząc swoje kompetencję, jestem w trakcie kursu psychoterapii prowadzącego do uzyskania cetryfikatu PTP. Pracuję głównie w podejściu systemowym (systemowo - ericksonowskim) oraz nurcie integracyjnym, co oznacza także indywidualne podejście do każdego klienta. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Korzyści, o których mówią klienci podczas pracy ze mną, to między innymi: zmniejszenie lub całkowite ustanie objawów, z którymi się zgłosili; obniżenie poziomu lęku; ustanie (a w pierwszej kolejności zmniejszenie) objawów psychosomatycznych; umiejętność rozpoznawania emocji oraz własnych potrzeb; polepszenie samopoczucia.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Monika Szafran-Łaskawiec

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Integratywny
Nurt:
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psycholożką i  psychoterapeutką.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które doświadczają min.: trudności w relacjach z ludźmi uczucia osamotnienia, izolacji braku wystarczającej motywacji do realizowania celów życiowych silnego napięcia, niepokoju, lęku lub ataków paniki natrętnych myśli, przymusu wykonywania różnych czynności problemów ze snem, apetytem utrzymującego się uczucia zmęczenia rozdrażnienia, nieadekwatnych do sytuacji wybuchów złości.

Oferuję pomoc wszystkim osobom, które chcą zmienić swój sposób postrzegania i funkcjonowania psychicznego na bardziej satysfakcjonujący.

Zajmujemę się również leczeniem osób z rozpoznaniem:
zaburzeń afektywnych
zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne)
zaburzeń osobowości
zaburzeń odżywiania
zaburzeń psychosomatycznych
zaburzeń zachowania i emocji

 

 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10
Avatar

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Kim jestem? Jestem psychologiem (tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w 2015 roku) oraz trenerem Treningu Umiejętności Społecznych (certyfikat z 2019 roku) na ścieżce do uzyskania tytułu Edukatora Pozytywnej Dyscypliny. 

Co oferuję? Wsparcie oraz pomoc psychologiczną dla rodziców, opiekunów oraz rodzin oraz zajęcia z terapii psychologicznej dla dzieci. Konsultacje dla dorosłych zazwyczaj obejmują zagadnienia metod wychowawczych, nawiązywania właściwej relacji z dzieckiem, wsparcia emocjonalnego w trudnej roli rodzica. Pomoc psychologiczna dla dzieci opiera się na zajęciach z terapii psychologicznej, podczas których między innymi rozwijamy wiedzę na temat emocji oraz pracujemy nad wyeliminowaniem zachowań niepożądanych. W pracy kieruję się przede wszystkim założeniami Pozytywnej Dyscypliny. Metody jakie stosuję opierają się o Trening Umiejętności Społecznych (elementy terapii behawioralnej), Trening Uważności i Mindfulness.

Jak to wygląda? Zazwyczaj na pierwsze 1-2 spotkania zapraszam tylko rodziców lub opiekunów (bez dzieci). Są to spotkania diagnostyczne, na których omawiamy trudności, z którymi zgłaszają się rodzice. Następnie ustalamy indywidualnie plan spotkań, w zależności od potrzeb skupiamy się na pracy z dorosłymi lub rozpoczynamy spotkania z dzieckiem, wspierane od czasu do czasu spotkaniami z rodzicami.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś23.10
Jutro24.10
Mo25.10
Tu26.10