wszystkie filtry
Filtry

(2)

Avatar

Aleksandra Górowiec

Konsultacja online

Psycholog

Interwent kryzysowy

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna

Dzień dobry,

Jestem psychologiem i psychoterapeuta w trakcie 5 letniego szkolenia organizowanego przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii- nurt systemowo- ericksonowski. Kurs ten posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie przygotowuje mnie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty obydwu ww. towarzystw. 

Jestem konsultantem Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej - World Association of Positive Psychotherapy w Wiesbaden (Niemcy).

Ukończyłam kurs terapii krótkoterminowej w Centrum Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach- I stopień.

Regularnie szkolę się podczas kursów z poszczególnych zagadnień, które są potrzebne w mojej aktualnej pracy. Np.: psychoterapia jedzących za dużo, zasady pisania opinii psychologicznych oraz praca z osobami z chorobą alzheimera. 

Zdobywałam swoje doświadczenie w różnych placówkach zajmujących się pomocą dla rodzin, osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla niepełnosprawnych osób dorosłych i z zaburzeniami psychicznymi. Prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych dla różnych grup (osoby z niepełnosprawnościami, dorośli w trakcie aktywizacji zawodowej, grupy wsparcia). Mam również doświadczenie w diagnozowaniu ograniczeń i zasobów oraz rekrutacji do współpracy przy projektach unijnych. Prowadziłam również konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Bliskie są mi założenia, że każdy człowiek jest odrębną, wyjątkową oraz kompleksową jednostką i wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Jako jednostki funkcjonujemy również w różnego rodzaju systemach (np.: rodzina, środowisko pracy czy szerzej społeczeństwo). W związku z tym w swojej pracy korzystam z narzędzi różnych nurtów terapeutycznych. Staram się patrzeć holistycznie na daną osobę.

Uważam, że wszyscy mamy zasoby do jak najlepszego radzenia sobie z trudnościami, tylko nie każdy jest tego świadomy.

Swoją pracę poddaję superwizji oraz kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa i psychoterapeuty.

Zapraszam na spotkanie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Izabela Piórkowska

Konsultacja online

Psycholog

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam Cię serdecznie na spotkania w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR. Wspólnie stworzymy rozwiązania dla Twojego problemu lub postaramy się ułatwić Ci podjęcie jakiejś decyzji.
Ilość i częstotliwość spotkań zależą od Ciebie, wynikają z Twojej decyzji, podejmowanej po każdej sesji, oraz z chęci i motywacji do zmian, abyś mógł uzyskać lepszą i satysfakcjonującą Cię jakość życia.
Pracuję z człowiekiem jako całością, nie zaś z konkretnym zaburzeniem lub diagnozą typu depresja, czy uzależnienie. Kieruję się zasadą maksymalizacji korzyści klienta w najkrótszym możliwym czasie. Przez 25 lat pracowałam w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu jako nauczyciel, doradca zawodowy i psycholog, stąd wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym ze Środowiskowego Hufca Pracy, która wypełnia obowiązek szkolny w tej placówce. Obecnie współpracuję ze Środowiskowym Hufcem Pracy jako niezależny psycholog. Jestem psychologiem konsultującym w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości mojej pracy, poddaję ją interwizji oraz superwizji.
„Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.”
"Nie można rozwiązać problemu, posługując się tym samym sposobem myślenia, który go stworzył"
"Wszystko jest energią. Wszystko. Dostrój się do częstotliwości tego, czego pragniesz, a w nieunikniony sposób stanie się to twoją rzeczywistością. Nie może być inaczej. To nie filozofia, to fizyka."
Cytaty- Albert Einstein
ZAPRASZAM NA SPOTKANIE
Spotkanie trwa od 50 do 60 minut. Bardzo proszę o odwoływanie wizyt w razie rezygnacji ze spotkania, ponieważ umożliwi to skorzystanie z nich innym osobom lub/i zorganizować mi lepiej swój czas, który sobie bardzo cenię.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09