Wróć do strony głównej bloga

Narzędzia pomocowe dla opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Jak pomóc mojemu dziecku, gdy ma zaburzenia psychiczne?

Współczesna rzeczywistość jest obrazem narastających problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 20% dzieci i młodzieży na świecie doświadcza problemów psychicznych przed ukończeniem 18 roku życia. Chociaż te dane mogą się różnić w zależności od regionu czy kraju, tendencja wzrostowa jest widoczna niemal wszędzie. Zaburzenia, takie jak depresja, lęk, zaburzenia odżywiania czy ADHD stają się coraz bardziej powszechne wśród najmłodszych.

Wyzwania dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi codzienność staje się szeregiem wyzwań. Często borykają się oni z:

 • Niepewnością i lękiem - wielu rodziców obawia się przyszłości swojego dziecka, zastanawiając się, czy będzie ono w stanie radzić sobie w świecie pełnym wyzwań i czy osiągnie pełnię swojego potencjału.

 • Barierami komunikacyjnymi - dzieci z zaburzeniami psychicznymi mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb, co komplikuje proces komunikacji.

 • Brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa - stygmatyzacja i nieświadomość w kwestii zaburzeń psychicznych mogą prowadzić do nieporozumień, izolacji i dyskryminacji zarówno dziecka, jak i rodziny.

 • Wyczerpaniem fizycznym i emocjonalnym - opieka nad dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi może być fizycznie i emocjonalnie wyczerpująca. Stale pojawiające się kryzysy, konieczność uczestnictwa w terapii oraz brak regularnego wsparcia mogą prowadzić do wypalenia opiekunów.

 • Trudności w dostępie do odpowiednich zasobów i wsparcia - mimo że jest coraz więcej informacji na temat zaburzeń psychicznych, rodzice często napotykają trudności w dostępie do specjalistycznej pomocy, odpowiednich terapii czy placówek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb ich dzieci.

Zrozumienie zaburzenia – lepsze wsparcie

Edukacja na temat zaburzenia

Zrozumienie zaburzenia, z którym boryka się dziecko, stanowi fundament skutecznej pomocy i wsparcia. Pozyskanie solidnej wiedzy na dany temat pozwala nie tylko lepiej rozumieć potrzeby dziecka, ale także przeciwdziałać społecznym uprzedzeniom i stereotypom.

Jak pozyskać wiarygodne informacje? W erze internetu łatwo jest natrafić na wiele źródeł informacji, nie wszystkie jednak są wiarygodne. Ważne jest, by bazować na źródłach naukowych, renomowanych instytucjach badawczych oraz opiniach ekspertów w danej dziedzinie.

Różnorodność źródeł:

 • Książki - istnieje wiele dostępnych pozycji książkowych skierowanych zarówno do specjalistów, jak i do rodziców. Mogą one dostarczyć teoretycznej wiedzy na temat zaburzeń oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z nimi.

 • Publikacje naukowe - artykuły publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych są wiarygodnym źródłem informacji, chociaż mogą być bardziej techniczne i trudniejsze w zrozumieniu dla laika.

 • Webinary - darmowe lub płatne seminaria online, które często oferują ekspercką wiedzę w zwięzłej i przystępnej formie. Umożliwiają bezpośredni kontakt z ekspertami oraz możliwość zadawania pytań.

 • Konferencje - uczestnictwo w konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu może być doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, nawiązania kontaktów z ekspertami oraz innych rodziców/opiekunów.

Wsparcie specjalistów

Niezastąpione jest wsparcie specjalistów, którzy mogą dostarczyć nie tylko fachowej wiedzy, ale też praktycznych narzędzi do wsparcia dziecka.

 • Psychologowie - specjaliści od zachowania ludzkiego i procesów myślowych. Mogą pomóc w zrozumieniu, dlaczego dziecko zachowuje się w określony sposób, oraz w znalezieniu skutecznych metod wsparcia i interwencji.

 • Psychiatrzy - lekarze specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Mogą przepisać leki, jeśli są one konieczne, oraz doradzić w zakresie ogólnego podejścia terapeutycznego.

 • Psychoterapeuci - osoby specjalizujące się w konkretnych formach terapii (np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzinna). Mogą dostarczyć konkretnych narzędzi i technik, które pomogą dziecku radzić sobie z zaburzeniem i poprawić jakość życia rodziny.

Korzystanie z pomocy specjalistów nie oznacza przyznania się do porażki jako rodzica czy opiekuna. Wręcz przeciwnie, jest to dowód troski i zaangażowania w dobrostan dziecka. Współpraca z ekspertami może znacznie zwiększyć efektywność wsparcia i pomocy udzielanej dziecku.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna i jej korzyści

Znaczenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najczęściej stosowanych podejść w psychoterapii. Koncentruje się ona na zrozumieniu i modyfikacji negatywnych wzorców myślowych i zachowań. Jest oparta na przekonaniu, że myśli, uczucia i zachowania są wzajemnie ze sobą powiązane i można je modyfikować w celu poprawy samopoczucia i funkcjonowania jednostki.

Psychoterapia pomaga w identyfikacji i kwestionowaniu dysfunkcyjnych przekonań, które mogą wpływać na samopoczucie i zachowanie. Dziecko i rodzina uczą się nowych, funkcjonalnych sposobów myślenia i reagowania na trudne sytuacje, takie jak techniki radzenia sobie z lękiem czy strategie rozwiązywania problemów. Dzięki terapii dzieci uczą się lepszej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz budowania zdrowych relacji z rówieśnikami.

Zaangażowanie opiekunów

Zaangażowanie rodziców lub opiekunów w proces psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Ich wsparcie, zrozumienie i aktywne uczestnictwo w terapii mogą znacząco wpłynąć na postępy dziecka.

Spotkania z terapeutą dają rodzicom okazję do omówienia postępów, trudności i sukcesów dziecka. Terapeuta dostarcza też cennych wskazówek i narzędzi, które pomogą w codziennych interakcjach z dzieckiem. Być może terapeuta zaprosi rodziców do wspólnego udziału w niektórych sesjach, aby mogli oni bezpośrednio obserwować i uczyć się skutecznych strategii wsparcia.

Ćwiczenia i zadania domowe są integralną częścią psychoterapii. Rodzice mogą być zachęcani do praktykowania nowo nabytych umiejętności w domu w celu konsolidacji postępów. Zrozumienie procesów myślowych dziecka pozwala rodzicom lepiej reagować na jego emocje i potrzeby, co przekłada się na głębszą empatię i skuteczniejsze wsparcie.

Zaangażowanie rodziców w proces psychoterapii poznawczo-behawioralnej nie tylko przyspiesza postępy dziecka, ale również buduje mocne fundamenty dla zdrowej dynamiki rodziny.

Korzyści uczestnictwa w grupach wsparcia

Uczestnictwo w grupach wsparcia może okazać się bezcennym źródłem wsparcia i informacji dla opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

W grupach wsparcia opiekunowie spotykają innych, którzy doświadczają podobnych wyzwań. Możliwość dzielenia się doświadczeniami i uczuciami w otoczeniu, które jest bezstronne i nieoceniające, może być źródłem wielkiego, psychicznego odpoczynku. Grupy wsparcia często zapewniają dostęp do najnowszych informacji na temat zaburzeń psychicznych, dostępnych terapii, a także zasobów społecznych i edukacyjnych. Uczestnictwo w grupie wsparcia może także pomóc w nabywaniu umiejętności radzenia sobie, technik komunikacji czy strategii wychowawczych, które mogą być przydatne w codziennym życiu.

Bycie opiekunem osoby z zaburzeniami psychicznymi może być obciążające emocjonalnie. Grupy wsparcia oferują przestrzeń do wyrażania trosk, lęków i frustracji w otoczeniu pełnym zrozumienia. Wiedza, że nie jest się samemu w walce z trudnościami, może pomóc w redukcji poczucia izolacji i samotności, które często towarzyszą opiekunom.

Gdzie szukać grup wsparcia

Wiele organizacji i stowarzyszeń oferuje grupy wsparcia dla opiekunów. Mogą one funkcjonować w centrach społecznościowych, placówkach medycznych lub innych miejscach publicznych. Warto skontaktować się z lokalnymi placówkami zdrowia psychicznego lub organizacjami non-profit, które mogą polecić odpowiednie grupy.

Istnieje także wiele forów i stron internetowych dedykowanych opiekunom dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Te fora często dostarczają ważnych informacji i są miejscem, gdzie opiekunowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wsparciem.

Również platformy takie jak Facebook czy Instagram oferują różne grupy wsparcia dedykowane opiekunom. Umożliwiają one szybką wymianę informacji, dzielenie się doświadczeniami i budowanie wspólnoty.

Nie wszystkie grupy wsparcia są odpowiednie dla każdego opiekuna. Warto poświęcić czas na znalezienie grupy, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

Techniki radzenia sobie w stresujących sytuacjach

Oddychanie i medytacja

Oddychanie i medytacja to dwie kluczowe techniki, które mogą pomóc w zarządzaniu stresem i osiągnięciu wewnętrznego spokoju.

Świadome oddychanie polega na skupieniu uwagi na procesie oddychania, obserwacji rytmu i głębokości wdechów i wydechów. Regularna praktyka tego typu oddychania pomaga wyciszyć umysł, redukując natłok myśli i uczuć wywołanych stresem. Jak to robić? Znajdź ciche miejsce, usiądź lub połóż się wygodnie. Skup się na swoim oddechu, oddychaj głęboko i równomiernie. Jeśli umysł zacznie wędrować, delikatnie przyprowadź go z powrotem do koncentracji na oddechu.

Z kolei medytacja to praktyka skupienia uwagi, której celem jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju i większej świadomości. Istnieje wiele form medytacji, ale wiele z nich opiera się na koncentracji, obserwacji myśli i oddychaniu. Jak zacząć? Istnieją aplikacje mobilne, kursy online i książki na temat medytacji, które mogą pomóc w rozpoczęciu praktyki. Ważne jest, aby wybrać technikę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i stylowi życia.

Ruch i aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna ma wielokrotne korzyści dla zdrowia psychicznego, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie.

 • Ćwiczenia wyzwalają endorfiny, naturalne substancje przeciwbólowe organizmu, które poprawiają nastrój i działają przeciwlękowo.

 • Aktywność fizyczna pomaga obniżać poziom kortyzolu - hormonu stresu, promując relaksację.

 • Regularne ćwiczenia mogą pomóc w poprawie jakości snu, co jest kluczem do lepszego samopoczucia i zarządzania stresem.

 • Ćwiczenie w grupie, na przykład na zajęciach fitness czy w klubie sportowym, może pomóc w budowaniu relacji i wsparciu społecznym.

Prowadzenie dziennika

 • Zapisywanie myśli, uczuć i doświadczeń w dzienniku może być niezwykle skutecznym narzędziem w radzeniu sobie ze stresem i zrozumieniu siebie.

 • Pisanie w dzienniku pozwala na głęboką introspekcję, co pomaga w zrozumieniu źródeł stresu i znalezieniu sposobów na jego zarządzanie.

 • Przeglądanie wcześniejszych wpisów może uświadomić, jak emocje i uczucia ewoluują w czasie, co może być źródłem nadziei i perspektywy.

 • Dziennik staje się bezpiecznym miejscem, w którym można wyrazić wszystkie uczucia - zarówno pozytywne, jak i te trudne - bez obawy o ocenę czy krytykę.

 • Często akt pisania pomaga w klarowniejszym zrozumieniu sytuacji, co może prowadzić do lepszych decyzji i strategii radzenia sobie.

 • Dziennikowanie nie wymaga specjalnych umiejętności pisarskich. Ważne jest, aby być szczerym i otwartym wobec własnych uczuć i myśli, poświęcając kilka minut dziennie na refleksję i zapisywanie.

Współpraca z nauczycielami i szkołą

Komunikacja z nauczycielami

Komunikacja z nauczycielami jest niezbędna w przypadku uczniów z zaburzeniami psychicznymi. To, jak szkoła i nauczyciele reagują na potrzeby takiego ucznia, może znacząco wpłynąć na jego rozwój edukacyjny i emocjonalny.

Regularna wymiana informacji pozwala nauczycielom lepiej zrozumieć unikalne wyzwania i potrzeby ucznia. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie metodyki nauczania i wsparcie ucznia w codziennych zadaniach szkolnych. Gdy nauczyciele są świadomi sytuacji ucznia, mogą lepiej reagować na jego potrzeby emocjonalne, co może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i przeciwdziałaniu stygmatyzacji.

Należy również wspomnieć, że współpraca i komunikacja mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu problemów i trudności, co pozwala na szybszą interwencję i wsparcie.

Indywidualne programy nauczania

Każde dziecko z zaburzeniami psychicznymi ma swoje indywidualne potrzeby. Indywidualne programy nauczania pozwalają dostosować proces edukacyjny tak, aby był jak najbardziej efektywny dla danego ucznia.

Dzieci z zaburzeniami psychicznymi mogą mieć trudności w określonych obszarach edukacyjnych. Indywidualne programy nauczania pozwalają na zidentyfikowanie tych obszarów i skoncentrowanie się na nich, dostarczając niezbędnego wsparcia.

Oprócz wsparcia w trudnych obszarach, indywidualne programy nauczania mogą również pomóc w identyfikacji i promowaniu mocnych stron ucznia.

Jak dostosować proces edukacyjny?

 • Ocena potrzeb - współpraca ze specjalistami, takimi jak psychologowie szkolni czy doradcy, może pomóc w ocenie edukacyjnych potrzeb ucznia.

 • Stworzenie planu - po ocenie potrzeb, nauczyciele, opiekunowie i specjaliści mogą wspólnie opracować indywidualny plan nauczania, dostosowany do potrzeb ucznia.

 • Regularna aktualizacja - potrzeby ucznia mogą się zmieniać w miarę upływu czasu. Dlatego ważne jest regularne przeglądanie i aktualizowanie indywidualnych programów nauczania w celu zapewnienia ciągłości wsparcia.

Znaczenie samoopieki dla opiekunów

Balans między opieką nad sobą a opieką nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi może być bardzo wymagająca i stresująca. Aby skutecznie opiekować się takim dzieckiem, opiekunowie muszą również zadbać o własne potrzeby psychiczne i fizyczne.

Dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne pozwala opiekunom zachować energię i wytrzymałość niezbędną do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Opiekunowie, którzy dbają o siebie, stają się wzorem dla swoich dzieci. Pokazują im, jak ważna jest samoopieka i dbanie o własne potrzeby.

Regularne dbanie o siebie pomaga także zapobiegać wypaleniu, które może prowadzić do depresji, lęków i innych problemów zdrowotnych. Również należy wspomnieć, że kiedy opiekunowie dbają o siebie, są bardziej cierpliwi, empatyczni i skuteczni w opiece nad dzieckiem.

Sposoby na regenerację

Każdy opiekun powinien znaleźć własny sposób na regenerację i odpoczynek. Oto kilka sugestii, które mogą pomóc w odnalezieniu równowagi i zachowaniu zdrowia psychicznego:

Znalezienie czasu dla siebie - nawet krótkie chwile spokoju, spędzone w ciszy czy na świeżym powietrzu, mogą pomóc w zregenerowaniu sił. Może to być chwila z książką, spacer czy krótki moment medytacji.

Hobby - zaangażowanie się w pasje i zainteresowania poza opieką nad dzieckiem może być doskonałym sposobem na odreagowanie i odzyskanie energii. Może to być cokolwiek - od ogrodnictwa, przez rysowanie, po muzykę.

Spotkania z przyjaciółmi - kontakt z ludźmi, którzy rozumieją i wspierają, może być nieoceniony. Regularne spotkania z przyjaciółmi lub rodziną, nawet jeśli są krótkie, mogą pomóc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej.

Odpoczynek - wystarczająco długi sen, drzemki czy chwile relaksu mogą znacząco wpłynąć na samopoczucie opiekuna. Nie należy lekceważyć wartości odpoczynku w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne.

Wsparcie terapeutyczne - dla wielu opiekunów korzystanie z terapii czy konsultacji z psychologiem może być bardzo ważne. To przestrzeń, gdzie mogą wyrazić swoje uczucia, obawy i otrzymać profesjonalne wsparcie.

Podsumowanie

Podsumowując, opiekunowie dzieci z zaburzeniami psychicznymi są często nazywani "niewidzialnymi bohaterami". Pełnią niezwykle ważną rolę w życiu swoich podopiecznych, często pracując w cieniu i bez uznania. Wspieranie dziecka z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym, które stanowi wyzwanie zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. W wielu przypadkach opiekunowie muszą stawić czoła nie tylko trudnościom związanym z opieką nad dzieckiem, ale także z własnymi uczuciami, obawami i niepewnością.

Jednak mimo licznych wyzwań, opiekunowie nie są sami. Wielu specjalistów, organizacji i społeczności oferuje wsparcie i narzędzia, które mogą pomóc w codziennych trudnościach. Ważne jest, aby aktywnie poszukiwać takiego wsparcia i korzystać z dostępnych zasobów.

Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ dostęp do odpowiednich narzędzi i wsparcia może znacząco poprawić jakość życia opiekuna. Może to być forma terapii, grupy wsparcia czy nawet techniki relaksacyjne. Wykorzystanie tych zasobów może przynieść ulgę w codziennym stresie, a także zapewnić opiekunowi niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego wspierania dziecka.

Nie można jednak zapominać, że aby skutecznie opiekować się inną osobą, opiekun musi również dbać o siebie. Zdrowie psychiczne i fizyczne opiekuna jest ważne dla zdolności wsparcia dla potrzebującego dziecka. Jest to inwestycja, która przekłada się na zdolność świadczenia wsparcia, cierpliwość w obliczu trudności i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia życie.

Wreszcie, ważne jest, aby pamiętać, że dbanie o dziecko z zaburzeniami psychicznymi, choć pełne wyzwań, jest również pełne miłości, satysfakcji i głębokich więzi. Każdy wysiłek, jaki opiekun wkłada w opiekę nad dzieckiem, przekłada się na pozytywne zmiany w życiu tego dziecka. Dlatego warto szukać wsparcia, dbać o siebie i nie zapominać o ogromnej wartości swojej pracy.


Bibliografia

Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. New York: Basic Books.

Kazdin, A. E. (2017). Parent Management Training: Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents. New York: Oxford University Press.

McKay, M., Wood, J. C., & Brantley, J. (2009). Dialectical Behavior Therapy Workbook: Practical DBT Exercises for Learning Mindfulness, Interpersonal Effectiveness, Emotion Regulation, and Distress Tolerance. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Udostępnij

Spis treści

 1. Wyzwania dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi
 2. Zrozumienie zaburzenia – lepsze wsparcie
 3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna i jej korzyści
 4. Zaangażowanie opiekunów
 5. Korzyści uczestnictwa w grupach wsparcia
 6. Oddychanie i medytacja
 7. Ruch i aktywność fizyczna
 8. Prowadzenie dziennika
 9. Współpraca z nauczycielami i szkołą
 10. Znaczenie samoopieki dla opiekunów
 11. Podsumowanie
 12. Bibliografia
Opublikowano06.01.2024
Udostępnij

Komentarze (0)