Wróć do strony głównej bloga

Wsparcie społeczne młodzieży – dlaczego jest tak bardzo ważne?

Jakie są rodzaje wsparcia? Jaką rolę odgrywa wsparcie społeczne, zwłaszcza u młodzieży? Co może być skutkiem braku pomocy oraz jak radzić sobie?

Współczesny świat jest pełen wyzwań. Młodzież, na której spoczywa ciężar adaptacji do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, coraz częściej boryka się z trudnościami psychicznymi, społecznymi czy edukacyjnymi. W takim kontekście wsparcie społeczne nabiera szczególnego znaczenia. Co dokładnie rozumiemy przez wsparcie społeczne i dlaczego jest ono tak ważne dla młodych ludzi?

Definicja wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne można zdefiniować jako zbiór interakcji i relacji międzyludzkich, które dostarczają jednostce pomocy, zrozumienia, akceptacji oraz poczucia przynależności. W praktyce objawia się to w postaci emocjonalnej troski, rad, konstruktywnej krytyki, pomocy materialnej czy fizycznej oraz podtrzymywania na duchu w trudnych chwilach. Jest to zatem nie tylko pomoc "namacalna", ale przede wszystkim psychiczne wsparcie, które pozwala na przetrwanie trudnych momentów i sprostanie wyzwaniom dnia codziennego.

Znaczenia wsparcia społecznego dla ogólnego rozwoju młodzieży

Dla młodzieży, która przechodzi przez skomplikowany proces dojrzewania, wsparcie społeczne jest nieocenione. Jest to okres, w którym młodzi ludzie poszukują swojej tożsamości, próbują zrozumieć swoje miejsce w świecie i nawiązać trwałe relacje z rówieśnikami. Niejednokrotnie muszą także stawić czoła presji społecznej, oczekiwaniom rodziny, stresowi związanemu z nauką czy pierwszymi miłosnymi rozczarowaniami.

Wsparcie społeczne pełni w tym czasie kilka kluczowych funkcji:

Poczucie bezpieczeństwa - wiedza, że w trudnych chwilach można polegać na innych, daje młodzieży poczucie stabilności i pewności siebie.

Walidacja doświadczeń - wspierające osoby potrafią pomóc nastolatkom zrozumieć i zaakceptować swoje uczucia i emocje, dzięki czemu ci ostatni uczą się lepiej radzić sobie z nimi.

Pomoc w podejmowaniu decyzji - w okresie adolescencji podejmowane są często kluczowe życiowe decyzje. Wsparcie społeczne może pomóc w analizie dostępnych opcji i wyborze najlepszego kierunku działań.

Zapobieganie izolacji - wsparcie społeczne zapewnia poczucie przynależności, co jest niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Podsumowując, wsparcie społeczne jest nie tylko buforem ochronnym w obliczu trudności, ale także kluczowym elementem, który pozytywnie wpływa na zdrowy rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny młodzieży. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej temu, jak można skutecznie wspierać młodzież w jej codziennych wyzwaniach.

Dlaczego wsparcie społeczne jest tak ważne dla młodzieży?

Dorastanie to niezwykle skomplikowany i dynamiczny okres w życiu człowieka. Jest to czas, w którym młodzi ludzie doświadczają szybkich i często burzliwych zmian, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Wśród nich możemy wyróżnić zmiany hormonalne, kształtowanie się tożsamości, budowanie relacji z rówieśnikami, a także wyzwania edukacyjne i zawodowe. Wszystkie te elementy tworzą specyficzny krajobraz doświadczeń nastolatka, który niejednokrotnie jest pełen ambicji, marzeń, ale także niepewności, lęków i frustracji.

Okres dorastania jako czas intensywnych zmian i wyzwań

W latach młodzieńczych mózg przechodzi przez istotne zmiany strukturalne i funkcjonalne. Obszary odpowiedzialne za planowanie, kontrolę impulsów czy podejmowanie decyzji wciąż dojrzewają, co może prowadzić do typowych dla tego okresu zachowań ryzykownych, impulsywnych czy niespójnych. Dodatkowo, młodzież stawia czoła wyzwaniom związanym z budowaniem własnej tożsamości, odkrywaniem seksualności oraz nawiązywaniem głębszych relacji międzyludzkich. To wszystko sprawia, że młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na wpływ otoczenia, oczekiwania innych, a także presję rówieśniczą.

Wsparcie społeczne jako bufor przed stresem i negatywnymi konsekwencjami doświadczanych trudności

Wsparcie społeczne odgrywa bardzo ważną rolę w łagodzeniu negatywnych skutków wyzwań, z jakimi młodzież się boryka. Kilka kluczowych korzyści płynących z wsparcia społecznego w tym okresie to:

 • Redukcja poczucia osamotnienia - w okresie dojrzewania łatwo jest czuć się niezrozumianym. Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy nauczycieli może pomóc w przeciwdziałaniu uczuciu izolacji i odosobnienia.

 • Zwiększenie poczucia kompetencji - poprzez wsparcie, młodzi ludzie mogą zyskać przekonanie o własnych zdolnościach i wierzyć w siebie, co jest niezbędne do podejmowania ważnych życiowych decyzji.

 • Pomoc w radzeniu sobie z problemami - wsparcie społeczne dostarcza nie tylko emocjonalnej troski, ale również konkretnych narzędzi do radzenia sobie z problemami, takich jak strategie rozwiązywania konfliktów czy techniki relaksacyjne.

 • Zapobieganie problemom zdrowotnym - badania pokazują, że wsparcie społeczne może chronić przed negatywnymi konsekwencjami stresu, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe czy problemy z zachowaniem.

 • Wspieranie zdrowego rozwoju - wsparcie społeczne promuje rozwój pozytywnych cech osobowości, takich jak empatia, altruizm czy umiejętność współpracy.

Rodzaje wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne, mimo że ogólnie pojęte, nie jest jednorodnym zjawiskiem. Możemy wyróżnić kilka jego podstawowych typów, które odgrywają różne, ale komplementarne role w życiu młodzieży. Poniżej przedstawiamy cztery główne rodzaje wsparcia społecznego, wskazując na ich charakterystykę i znaczenie.

Wsparcie emocjonalne (wsłuchiwanie się, empatia, zrozumienie)

Jest to najbardziej bezpośredni i intuicyjny rodzaj wsparcia, który polega na empatycznym słuchaniu, okazywaniu troski i dawaniu zrozumienia. Wsparcie emocjonalne często kojarzy się z poczuciem, że ktoś jest obok nas, nie ocenia i akceptuje nasze uczucia. W okresie adolescencji, kiedy emocje są często intensywne i zmienne, wsparcie emocjonalne może być budulcem poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Pomaga to młodzieży radzić sobie z trudnymi sytuacjami, zmniejszając poczucie osamotnienia i izolacji.

Wsparcie instrumentalne (pomoc materialna, wsparcie w nauce, pomoc w rozwiązywaniu problemów)

To konkretna pomoc, która może przyjąć formę wsparcia finansowego, materialnego czy pomocy w codziennych czynnościach. Może to być wsparcie w nauce poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych, pomoc w rozwiązywaniu konkretnego problemu czy po prostu wsparcie fizyczne w codziennych zadaniach.

Wsparcie instrumentalne jest szczególnie ważne, gdy młodzież napotyka na konkretne, namacalne trudności w życiu. Pomaga ona w przekraczaniu barier i utrzymaniu codziennego funkcjonowania, dając poczucie, że można polegać na innych.

Wsparcie informacyjne (dostarczanie informacji, rad, wskazówek)

Ten rodzaj wsparcia polega na dostarczaniu niezbędnych informacji, wskazówek czy rad, które mogą pomóc młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami lub podjęciu decyzji.

W okresie adolescencji, kiedy młodzież często poszukuje odpowiedzi na różne pytania dotyczące siebie i otaczającego świata, dostęp do wiarygodnych informacji jest bardzo ważny. Wsparcie informacyjne może pomóc w zrozumieniu sytuacji, w której się znajdują, oraz w podjęciu świadomych decyzji.

Wsparcie ewaluacyjne (porównywanie się z innymi, dostarczanie informacji o tym, jak inni oceniają naszą sytuację)

To wsparcie polega na dostarczaniu informacji zwrotnych o tym, jak jesteśmy postrzegani w społeczności i jak nasza sytuacja lub działania są oceniane w porównaniu z innymi. W okresie budowania tożsamości i poszukiwania własnego miejsca w świecie, młodzież często porównuje się z innymi. Wsparcie ewaluacyjne może pomóc w zrozumieniu, gdzie się znajdują w stosunku do innych, jakie mają mocne strony i na czym mogą jeszcze popracować.

Źródła wsparcia społecznego dla młodzieży

W czasie dorastania, młodzież jest narażona na wiele wyzwań i trudności, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Istnieją różne źródła wsparcia, na które młodzież może liczyć w tym okresie życia.

Rodzina jako podstawowe źródło wsparcia

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym źródłem wsparcia dla młodego człowieka. To w niej uczymy się, jak nawiązywać relacje, jak radzić sobie z trudnościami oraz jak budować zdrowe poczucie własnej wartości.

Rodzice, rodzeństwo i inni członkowie rodziny mogą dostarczać wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego oraz informacyjnego. Pomagają w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, dostarczają stabilizujących wartości i zasad oraz służą jako źródło inspiracji i motywacji.

Rówieśnicy i ich rola w życiu nastolatków

Rówieśnicy stanowią ważną część życia młodzieży. To z nimi dzielą się radościami, smutkami, sukcesami i porażkami. Rówieśnicy mogą działać zarówno jako wsparcie, jak i źródło stresu. Przyjaźnie rówieśnicze odgrywają niezastąpioną rolę w budowaniu poczucia przynależności, tożsamości oraz w nabywaniu umiejętności społecznych. Rówieśnicy mogą również dostarczać wsparcia informacyjnego i ewaluacyjnego, pomagając młodzieży porównywać się z innymi i oceniać własne postępy.

Szkoła jako środowisko wspierające rozwój i dostarczające wsparcia (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy)

Szkoła, jako główne środowisko edukacyjne, jest miejscem, w którym młodzież spędza znaczną część swojego czasu. Oprócz funkcji edukacyjnej, szkoła służy też jako ważne źródło wsparcia społecznego.

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy w szkole pełnią rolę doradców, mentorów i opiekunów. Mogą dostarczać wsparcia emocjonalnego, pomagać w rozwiązywaniu problemów oraz dostarczać potrzebnych informacji. Dodatkowo, programy wsparcia dostępne w szkołach, takie jak mediacje rówieśnicze czy zajęcia z psychologiem, pomagają młodzieży radzić sobie z trudnościami.

Kluby, organizacje, grupy wsparcia jako dodatkowe miejsca, gdzie młodzież może się zgłosić

Poza formalnymi strukturami edukacyjnymi, młodzież często angażuje się w różnego rodzaju kluby, organizacje i grupy wsparcia, które odpowiadają ich zainteresowaniom, pasjom lub problemom.

Uczestniczenie w tego typu grupach pozwala młodzieży na nawiązywanie nowych relacji, rozwijanie swoich umiejętności oraz zdobywanie wsparcia w konkretnych obszarach. Mogą to być kluby sportowe, grupy artystyczne, organizacje wolontariackie czy grupy wsparcia dla młodzieży zmagającej się z konkretnymi problemami.

Konsekwencje braku wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne pełni kluczową rolę w psychologicznym funkcjonowaniu młodzieży. Pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności, oraz dostarcza narzędzi do rozwiązywania problemów. Niestety, brak tego wsparcia może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, które wpływają na ogólne samopoczucie młodego człowieka oraz jego zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Wzrost ryzyka problemów psychicznych (depresja, lęki, problemy z adaptacją)

Wsparcie społeczne działa jak amortyzator, który chroni jednostkę przed stresem i trudnościami. W jego braku, młodzież jest bardziej podatna na rozwijanie problemów psychicznych.

Brak wsparcia może prowadzić do uczucia osamotnienia, niezrozumienia i braku perspektyw. W rezultacie młodzież może doświadczać objawów depresji, nasilonych lęków czy trudności z adaptacją w różnych sytuacjach społecznych. W dłuższej perspektywie, te problemy mogą stać się chroniczne i utrudniać normalne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami

Wsparcie społeczne uczy młodzież, jak budować i pielęgnować relacje interpersonalne. Brak tego wsparcia sprawia, że młodzi ludzie mają trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami.

Zdolność do nawiązywania relacji jest kluczową umiejętnością społeczną. Jej brak może prowadzić do uczucia izolacji, osamotnienia oraz braku zrozumienia ze strony innych. Ponadto, trudności w relacjach z rówieśnikami mogą prowadzić do konfliktów, nieporozumień i wykluczenia społecznego.

Problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości

Wsparcie społeczne wzmacnia poczucie własnej wartości, dając młodzieży pewność siebie i wiarę w swoje zdolności. Brak wsparcia często skutkuje wątpliwościami wobec siebie i niską samooceną.

Niska samoocena może prowadzić do pesymizmu, unikania wyzwań oraz braku motywacji do działania. Młodzi ludzie z niskim poczuciem własnej wartości często czują się bezwartościowi, co może prowadzić do problemów w życiu osobistym i zawodowym w przyszłości.

Ryzyko zachowań autodestrukcyjnych i uzależnień

Brak wsparcia społecznego zwiększa ryzyko podejmowania przez młodzież ryzykownych i autodestrukcyjnych zachowań, takich jak nadużywanie substancji czy autoagresja.

W poszukiwaniu ukojenia, akceptacji lub ucieczki od bólu, młodzież bez wsparcia społecznego może sięgać po substancje psychoaktywne, podejmować ryzykowne zachowania seksualne, czy dokonywać samookaleczeń. W dłuższym okresie, takie działania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, uzależnień czy nawet prób samobójczych.

Jak, w takim razie, wspierać młodzież?

Wsparcie młodzieży nie polega wyłącznie na dostarczaniu im rozwiązań czy pomocy. Często najważniejszym wsparciem jest bycie obok, słuchanie i dawanie młodemu człowiekowi przestrzeni do samodzielnego działania. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów wsparcia młodzieży.

Słuchanie bez oceniania

Słuchanie to jedno z najważniejszych narzędzi w komunikacji z młodzieżą. Oznacza ono nie tylko słyszenie słów, ale też zrozumienie emocji i trosk młodzieży.

Dla młodzieży ważne jest, aby czuć się zrozumianym i akceptowanym. Ocenianie czy krytykowanie może prowadzić do blokowania się i unikania dzielenia się swoimi uczuciami. Słuchanie bez oceniania tworzy bezpieczne środowisko, w którym młodzież może otwarcie wyrażać swoje myśli i uczucia.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów, a nie ich przejmowanie

Młodzież często potrzebuje wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami, ale nie oznacza to, że dorośli powinni przejmować kontrolę nad ich problemami.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów polega na dawaniu narzędzi i wsparcia, które umożliwiają młodzieży samodzielne radzenie sobie z trudnościami. Przejmowanie ich problemów może prowadzić do uczucia bezradności i zależności od innych.

Zachęcanie do poszukiwania własnych rozwiązań

Autonomia i samodzielność są kluczowe w procesie dorastania. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania rozwiązań pomaga im rozwijać te ważne umiejętności.

Gdy młodzież jest zachęcana do myślenia kreatywnego i podejmowania decyzji, rozwija swoje zdolności analityczne, uczy się myśleć krytycznie i rozwija poczucie własnej wartości.

Wspieranie aktywności społecznych i rozwijanie pasji

Zaangażowanie w różnorodne aktywności społeczne, sportowe czy artystyczne pomaga młodzieży odkrywać i rozwijać swoje pasje oraz zdobywać nowe umiejętności.

Aktywność społeczna pozytywnie wpływa na rozwój osobisty, uczy współpracy, odpowiedzialności i daje poczucie przynależności. Ponadto, rozwijanie pasji może być świetnym sposobem na radzenie sobie ze stresem i trudnościami.

Edukacja dorosłych w zakresie potrzeb i problemów młodzieży

Aby skutecznie wspierać młodzież, dorośli muszą zrozumieć ich świat, potrzeby i wyzwania, z którymi się borykają.Edukacja w tym zakresie pozwala dorosłym na lepszą komunikację z młodzieżą, dostarcza narzędzi do wsparcia i pomaga w budowaniu głębszych, bardziej autentycznych relacji.

Podsumowanie 

Podsumowując, wsparcie społeczne odgrywa ważną rolę w życiu każdej osoby, ale szczególnie młodych ludzi, którzy przechodzą przez okres intensywnych zmian i wyzwań związanych z dorastaniem. W tym etapie życia wsparcie społeczne nie jest jedynie miłym dodatkiem, ale wręcz niezbędnym elementem, który może wpłynąć na przyszły kształt dorosłego życia jednostki.

Wsparcie społeczne jest jak kotwica – stabilizuje, daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na zdrowy rozwój, zarówno emocjonalny, jak i społeczny. W okresie adolescencji, gdy młodzi ludzie szukają swojego miejsca w świecie, konfrontują się z nowymi wyzwaniami i próbują zrozumieć siebie oraz otaczającą ich rzeczywistość, wsparcie ze strony innych staje się nieocenione.

Nie chodzi tu jedynie o wsparcie w chwilach kryzysu. Stała obecność kogoś, kto słucha, rozumie, kieruje i motywuje, może znacząco wpłynąć na poczucie wartości młodego człowieka, jego samoocenę oraz ambicje na przyszłość.

W obliczu powyższych faktów, istotne jest, aby zarówno dorośli, jak i rówieśnicy młodych ludzi byli świadomi, jak wielkie znaczenie ma ich rola w życiu młodzieży. Aktywne wsparcie nie musi oznaczać wielkich gestów. Często najbardziej wartościowe jest to, które manifestuje się w codziennych czynnościach: słuchaniu, rozmawianiu, spędzaniu razem czasu czy po prostu byciu obok w trudnych chwilach.

Dorośli powinni pamiętać, że ich doświadczenie życiowe, mądrość i umiejętności mogą być nieocenionym źródłem wiedzy dla młodzieży. Jednak równie ważne jest, by pamiętać o dawaniu młodzieży przestrzeni do samodzielnego podejmowania decyzji i popełniania błędów.

Rówieśnicy z kolei najczęściej rozumieją aktualne problemy, z którymi boryka się ich kolega czy koleżanka. Wsparcie ze strony rówieśników może być niezwykle cenne, gdyż niesie ze sobą przekaz: "Nie jesteś w tym sam".

Zachęcamy zatem wszystkich – rodziców, nauczycieli, trenerów, przyjaciół, rówieśników – do aktywnego wsparcia. Pamiętajmy, że inwestując w młodzież dziś, inwestujemy w przyszłość całego społeczeństwa.


Bibliografia:

 1. Cobb, S. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300-314.

 2. Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57(3), 316-331.

Udostępnij

Spis treści

 1. Definicja wsparcia społecznego
 2. Znaczenia wsparcia społecznego dla ogólnego rozwoju młodzieży
 3. Dlaczego wsparcie społeczne jest tak ważne dla młodzieży?
 4. Rodzaje wsparcia społecznego
 5. Źródła wsparcia społecznego dla młodzieży
 6. Konsekwencje braku wsparcia społecznego
 7. Jak, w takim razie, wspierać młodzież?
 8. Podsumowanie 
 9. Bibliografia:
Opublikowano06.01.2024
Udostępnij

Komentarze (0)